Interešu izglītība Vecpiebalgas vidusskolā 2021./2022.m.g.

Skolas piedāvāto interešu izglītības programmu mērķis ir dot iespēju ikviena bērna un jaunieša īpašo talantu attīstībai, kā arī mācīt lietderīgi plānot un izmantot brīvo laiku

Tautas dejas

,,Slātaviņa” 8. – 12.kl. skolēni; 5. – 7.kl. skolēni

Vadītāja Antra Grīnberga: ,, KĀPĒC DEJOT TAUTISKĀS DEJAS?Pirmkārt, pats svarīgākais ir tas, ka cilvēkam ir fiziskās aktivitātes. Un nestāstiet, ka dejošana nav sports! Un kā vēl ir!  Pamēģiniet aktīvā tempā nepārtraukti nokustēties 5 minūtes!  Jūs ne tikai ātrā tempā pārvietosieties, bet vienlaikus kontrolēsiet savu muguru, rokas, seju, izteiksmi un darbināsiet smadzeņu abas puses, jo atcerēties horeogrāfiju un vienlīdz skaisti kustēties pa labi un pa kreisi – tas ir pamatīgs treniņš. Otrkārt,  darbošanās tautas deju kolektīvos prasa milzīgu atdevi un disciplīnu. Treškārt, darbošanās kolektīvā uzlabo katra cilvēka komunikācijas prasmes, kultūras līmeni, kā arī uzstāšanās uz skatuves – tas ir gandrīz kā aktierspēle. Ceturtkārt, un pats galvenais – tas dod gandarījumu un prieku. Piedalīšanās dažādos koncertos,  deju svētkos un starptautiskos festivālos ir kā atalgojums.

Tautas dejas

3.– 4.kl. skolēni

           Vadītāja:  

Tautas dejas

1.– 2.kl. skolēni

Vadītāja Mārīte Lācgalve: ,,Viens no veidiem, kā radīt mīlestību pret dzimto zemi un tautas kultūras mantojumu, ir iesaistīt bērnus latviešu tautas deju nodarbībās. Dejošana bērniem sniedz labu veselību un aizraujošu dzīvi. Apgūstot prasmi dejot un valdīt pār savu ķermeni, bērni gūst vērtīgas iemaņas dzīvē – motivāciju, disciplīnu, neatlaidību, sadarbību komandā, cieņu pret sevi un citiem.”

Ansamblis

1.– 2.kl. skolēni; 3. – 4.kl. skolēni; 5. – 6.kl. skolēni; 7. – 12.kl. skolēni

Vadītāja Inta Apalupa: ,,Pasaulē veikti neskaitāmi pētījumi, kas pierāda, ka dziedāšana sekmē fizisko, garīgo un sociālo veselību, veicinot cilvēka attīstību un palīdzot ceļā uz labāku dzīves kvalitāti.

Skolas ansamblī mēs pilnveidosim savas prasmes uzstāties, gatavosim priekšnesumus skolas un pagasta pasākumiem. Nāc dziedāt ! Esi vesels un priecīgs!”

Audio vizuālais pulciņš

8.– 12.kl. skolēni

Vadītājs Aivis Šulcs: ,,Mūsdienu laikmetā audio vizuālā māksla spēlē lielu lomu, kā mēs parādām sevi apkārtējā vidē. Foto un video ir ikdienas sastāvdaļa, tāpēc prasme pareizi izmantot šo mediju ir svarīga. Tas ir vairāk nekā pogas nospiešana, tam visam apakšā ir prasmes un zināšanas. Skolēni iegūs pamata zināšanas par mūsdienu audio vizuālo mākslu, iemācīsies rīkoties ar īpašumā esošo tehniku, veidos tehniski pareizu un kvalitatīvu vizuālo attēlu, iegūs pamata prasmes fotogrāfiju un video apstrādē datorā/telefonā.”

Sporta pulciņš

5.– 9.kl. skolēni; 10. – 12.kl. skolēni

Vadītāja Agita Krama: ,,Mums ir jauns sporta laukums, liela sporta zāle, daudzveidīgs inventārs- mācīsimies sportot kopā! Apgūsim jaunas prasmes un iemaņas, nostiprināsim labus ieradumus un baudīsim pozitīvas emocijas savas veselības stiprināšanā!”

Sporta pulciņš

1.– 2.kl. skolēni

Vadītāja Līga Glāzere-Spalviņa: ,,Sports ir kustība, kustība ir dzīve! Ja kopš mazotnes bērns nodarbojas ar sportiskajām aktivitātēm, tad arī pieaugot šis ieradums var tikai nostiprināties. Sporta pulciņā bērni nodarbojas ar dažādām fiziskajām aktivitātēm, mācās sadarboties un, pats galvenais, iegūst pozitīvas emocijas.”

Volejbola pulciņš

7.– 9.kl. skolēni

Vadītāja Agita Krama: ,,Volejbols – skaisti, bet sarežģīti! Uzturēsim dzīvas skolas  tradīcijas! Mums ir viss nepieciešamais, lai turpinātu apgūt šo aizraujošo spēli, kas labi noderēs tālākās  dzīves gaitās, jaunu draugu iegūšanā.”

Ugunsdzēsēju pulciņš

9.– 12.kl. skolēni

Vadītājs Mareks Klimovičs: ,,Iepazīsimies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta organizāciju, darba aizsardzības prasībām un citiem normatīvajiem aktiem. Veiksim praktiskas un teorētiskas apmācības ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku un aprīkojumu, apgūsim pirmo palīdzību, ugunsdzēsības un glābšanas darbu taktiku, darbu elpošanai nepiemērotā vidē un citas ugunsdzēsēju glābēju ikdienas pienākumu pildīšanā nepieciešamās zināšanas un prasmes.”

Uzņēmējdarbība

8.– 12.kl. skolēni

Vadītāja Maira Asare: ,,Vai esi gatavs būt nākamais Vecpiebalgas veiksmes stāsts –  skolas laikā uzkrāt uzņēmējdarbības pieredzi, gūstot peļņu savā skolēnu mācību uzņēmumā? Vai vēlies pabeigt vidusskolu ar Junior Achievement līderu programmas absolventa apliecību? Varbūt vienkārši gribi pavadīt laiku, attīstot savu pašpārliecību, vadības prasmes, finanšu pratību un tiekoties ar veiksmīgiem cilvēkiem, piedaloties izaugsmes semināros un mācoties par personīgo budžetu un investīcijām? Ja atbilde ir jā – tiekamies uzņēmējdarbības pulciņā!“

Lego pulciņš

1.– 4.kl. skolēni

Vadītājs Ansis Greiziņš: ,,Pulciņā audzēkņi darbosies ar LEGO konstruktoriem. Pilnveidos prasmes realizēt savas idejas un darboties ,,soli pa solim” pēc instrukcijas. Darbojoties ar LEGO klucīšiem, bērni attīstīs roku un pirkstu veiklību un fantāziju, prasmi izteikt savas domas un komunicēt ar vienaudžiem.”

Kokapstrāde

1.– 3.kl. skolēni; 4. – 6.kl. skolēni; 7. – 9.kl. skolēni; 10 – 12.kl. skolēni

Vadītājs Sergejs Sipčenko:  ,,1. – 3. klašu skolēni  iepazīsies ar koksnes  slīpēšanu, vīlēšanu. Gatavos  izstrādājumus no koka, saplākšņa – dāvanas  vecākiem  Ziemassvētkos, Valentīndienā,  Mātes  dienā. 4. – 6.klašu skolēni iemācīsies strādāt ar rokas zāģi, metāla zāģi. Gatavos izstrādājumus no koka, mācīsies apstrādāt metālu. 7. – 12.klašu skolēni mācīsies strādāt ar figūrzāģi, urbjmašīnu. Izgatavos dažādus mājsaimniecībai noderīgus priekšmetus, attīstot iztēli un atjautību.”

Dabaszinību eksperimenti

2.– 4.kl. skolēni

Vadītāja Baiba Bērziņa: ,,Vai tev patīk mērīt, pētīt, veidot un būvēt? Vai gribi zināt, kāpēc dažas lietas peld, bet dažas grimst; kāpēc dažas lido, bet citas krīt zemē; kā izveidot izturīgu tiltu; kā aizmest papīru tālāk par visiem, kā izveidot mašīnu, kas brauc ar gaisu? Vai vēlies attīstīt savas pētnieciskās spējas un mācīties izskaidrot un pamatot procesus sev apkārt? Ja šis viss ir par tevi, ja esi zinātkārs un drosmīgs un vēlies nākotnē būt labi izglītots un pieprasīts speciālists eksaktajā (matemātikas un dabaszinību) jomā, tad nāc darbojies kopā dabaszinību eksperimentu pulciņā!”

Jaunsargi

5.– 12.kl. skolēni

Vadītājs Egils Kaimiņš: ,,Svarīgi attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus, pilnveidot zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai kļūtu par atbildīgu un aktīvu sabiedrības pilsoni. Radīt apstākļus jaunai pieredzei, kas sekmē patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības un fizisko spēju attīstību. Veicināt kritisko domāšanu un argumentācijas prasmes. Veidot izpratni par visaptverošu valsts aizsardzību. Nodrošināt lietderīgas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un sekmēt izpratni par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.”

Auto apmācība

10.– 12.kl. skolēni

Vadītājs Jānis Lācis: ,,Apgūsim ceļu satiksmes noteikumus un to pielietošanu reālās situācijās, pārvietojoties ar kādu transporta līdzekli. Apgūsim drošas kustības pamatus un to izmantošanu reālās situācijās uz ceļa. Iegūsim zināšanas automobiļa un vadītāja apliecības iegūšanai. Pratīsim pielietot zināšanas, sniedzot pirmo palīdzību, pieņemt veselīgus lēmumus un pareizi rīkoties dažādu apdraudējumu gadījumos.”