Matemātika dzīvē un dzīve matemātikā

„Es mīlu matemātiku ne tikai tāpēc, ka tā paver ceļu uz zinātni un tehniku, bet arī tāpēc, ka tā pati ir ļoti skaista.” (R. Petere, poļu matemātiķe)

4.klases skolēni šajā gadā sākuši mācīties pēc jaunās kompetencēs balstītās mācību pieejas un viens no tās stūrakmeņiem ir skolēnu praktiskā darbošanās, sasaiste ar praktisko dzīvi, kā arī radošums un inovācijas.

Vai viegli apjaust, cik liels ir 1 m2 vai 1 dm2? 4.klases skolēni, mācoties par laukuma mērīšanu un mērvienībām, veidoja paši savu kvadrātmetra un kvadrātdecimetra modeli no mājās pieejamiem materiāliem. Kas to būtu domājis, ka krelles, pannas lāpstiņas, karotes un pat gaisa atsvaidzinātāji var palīdzēt šajā procesā. Tāpat 4.klases skolēni devās meklēt priekšmetus, kuriem ir taisnstūrveida forma un mācījās aprēķināt laukumu taisnstūrim šādi.

Arī 8.klases skolēniem bija iespēja darboties praktiski un no mājās pieejamiem materiāliem veidot pašiem savus telpiskos ķermeņus – prizmu vai piramīdu, lai saprastu, no kā tad šie ķermeņi sastāv un kā veidojas.

Jau senie ēģiptieši taisna leņķa iegūšanai dabā izmantoja trijstūri, kura malas veidoja 3, 4 un 5 vienāda garuma nogriežņi. Arī skolēniem bija iespēja pārliecināties, ka neatkarīgi no tā, cik garus izvēlas šos nogriežņus (posmus), vienmēr veidojas taisnleņķa trijstūris.