No 23.septembra līdz 30.septembrim Latvijā un visā Eiropā notiek dažādas aktivitātes Eiropas sporta nedēļas “Piecelies un piecel citus!” ietvaros. Vecpiebalgas vidusskolā 24.septembrī īpašs notikums, kad būs iespēja satikt un kopā sportot ar mūsu izcilākajiem 8 dažādu sporta veidu pārstāvjiem: Kasparu Stupeli un Kristiānu Freimani, Jolantu Krastiņu un Kristīni Sniedzi, Atvaru un Klāvu Vildi, Rūdi Balodi, Līgu Glāzeri Spalviņu un Tomu Praulīti, Ievu Bērziņu, Sandru Aleksejevu, Alvi Rogozinu. Lepojamies un centīsimies iet sporta zvaigžņu pēdās!
Vecpiebalgā