Visā pasaulē 22. martā tika atzīmēta Pasaules Ūdens diena. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tā pirmo reizi visā pasaulē tika atzīmēta 1993. gadā.

Šī diena ir starptautiskas svinības un iespēja aicināt ikvienu pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot sabiedrību domāt ne vien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas iespējām. Latvijā šo dienu atzīmē kopš 1996. gada.

Šai dienā ikviens tiek aicināts pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot sabiedrību domāt ne vien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas iespējām. Šī gada moto: ,,Ūdens vērtība”

Mūsu skola piedalās arī Baltijas jūras projektā. Visas nedēļas laikā skolēni veica dažādus darbus, lai novērtētu ūdens nepieciešamību, tā vērtību. Vidusskolēni izveidoja video par ūdeni – Raivo Ivulāns, Anna Balode, Elizabete Kate Antone un Elīna Meldere, Rēzija Krieviņa.

1.klases skolēni, atzīmējot Ūdens dienu stundās dalījās pārdomās par ūdens nozīmi cilvēku dzīvē un dabā. Galvenā doma – ,,Bez ūdens nav dzīvības!” Katrs  skolēns veidoja savu kolāžu par ūdeni.

3.klases skolēni interneta vietnē skatījās smilšu kino ,, Pasaka par ūdens lāsi Laiju”. Iepazinās un mēģināja skaidrot dažus frazeoloģismus par ūdeni.   Zīmēja un veidoja kolāžu no  fotogrāfijām.

4.klases skolēni latviešu valodas stundās izzināja, kas ir Pasaules Ūdens diena, ūdens nozīmi dabā, noskatījās filmiņu par ūdens iegūšanu, meklēja  frazeoloģismus par ūdeni, centās izskaidrot to nozīmi un  iesaistīja savā radošajā darbā ,bet  vizuālās mākslas stundā vizualizēja.

5.klases skolēni matemātikas stundā arī izzināja, kas ir Pasaules Ūdens diena. Atšifrēja šifru – ,,Ūdens ir dzīvība”. Izskaidroja, ko ūdens nozīmē katram pašam, meklēja attēlus. Skolēni papildināja arī savas zināšanas datorikā, noformējot darbu.

Latviešu valodas un literatūras stundās izzināja ūdens nozīmi dabā, noskatījās filmiņu par ūdens iegūšanu, meklēja  frazeoloģismus par ūdeni, centās izskaidrot to nozīmi un  iesaistīja savā radošajā darbā, āra nodarbībā fotografēja ar ūdeni saistītas dabas norises.  Vizuālās  mākslas stundā vizualizēja vienu frazeoloģismu.

7.Klases skolēni kombinētajā stunda latviešu valodas un teātra mākslas stundās skaidroja frazeoloģismus par ūdeni, veidoja dialogus, iesaistot tajos dotos  frazeoloģismus, izveidotos frazeoloģismus lasīja lomās.

8.klases skolēni kombinētā bioloģijas un vizuālās mākslas stundā meklēja frazeoloģismu par ūdeni, tā skaidrojumu un attēloja zīmējumos.

10.klases skolēni kombinātā latviešu valodas un bioloģijas stundā iepazinās ar frazeoloģismiem, meklēja frazeoloģismus par ūdeni, to skaidrojumus, pārtulkoja angliski un piemeklēja attēlus. Kombinētā  bioloģijas un angļu valodas stundā pārrunāja par ūdens nozīmīgumu, noskatījās Rēzijas Krieviņas veidoto video.

Divpadsmitie klases stundā aktualizēja ūdens resursu nozīmīgumu mūsu dzīvē un šo resursu saprātīgu izmantošanu, kā arī iepazinās ar frazeoloģismiem par ūdeni.

Annas Balodes video

Elizabetes Kates Antones un Elīnas Melderes video

Rēzijas Krieviņas video

Ūdens dienas stāsti 5.kl.

Ūdens dienas stāsti 4_kl.

Pasaules Ūdens diena- skolēnu radošie darbi