Pūpolu pirkstus liegus
Kārkli jau saulītē silda.
Līčus, kas sakrāja sniegus,
Palu ūdeņi pilda.
Putniņš, klau, lemešus vīlē:
Drīzi gavilēs gani.
Sirdīm, kas ziedoni mīlē,
Gaisā skan Lieldienu zvani.
K. Skalbe

5.klases un 6.klases skolēnu sveicieni
Lieldienu svētku rokasgrāmata mīlestības pilnām lieldienām

Lieldienas “Tūļos”

1.klases 2.klases un 3.klases skolēnu radošie darbiņi