Tiešsaistes lekcija “Iepazīsti Saeimu”

30.martā, piedaloties lekcijā “Iepazīsti Saeimu”, vidusskolēniem bija lieliska iespēja iepazīt Saeimu un tās darbu tuvāk. Lekciju Zoom platformā vadīja Saeimas sabiedrisko attiecību pārstāve.
Lekcijā skolēni nostiprināja zināšanas par Latvijas Republikas Saeimu: Latvijā parlamentu sauc par Saeimu (kopš 1922.gada). Saeimas darbu regulē pamatlikums- Latvijas Republikas Satversme, kā arī Saeimas kārtības rullis. Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem — deputātiem, kuru mandātus (pilnvaras) Saeima apstiprinājusi. Saeima ir likumdevējs.
Saeimas darbību vada Saeimas Prezidijs, kuru Saeima ievēlē savu pilnvaru laika sākumā. Saeimas Prezidija sastāvā ir pieci deputāti – Saeimas priekšsēdētājs ( Ināra Mūrniece) , divi viņa biedri, Saeimas sekretārs un viņa biedrs. Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājs ir viena no augstākajām valsts amatpersonām un reprezentē Saeimu, vada Saeimas sēdes, gādā par kārtību Saeimas sēžu laikā un raugās, lai sēde notiktu atbilstoši Saeimas kārtības rullim. Saeimas priekšsēdētāju ievēlē Saeima no ievēlēto deputātu vidus.
Saeimas galvenie uzdevumi ir: likumu pieņemšana, valdības darba uzraudzīšana, budžeta apstiprināšana, starptautisko sadarbību veidošana, augstāko amatpersonu apstiprināšana.
Mūs iepazīstināja ar Saeimas darbu grafiku:
Pirmdienās- norisinās Prezidija sēdes;
Otrdienās, trešdienās- notiek komisiju sēdes;
Ceturtdienās- norisinās Saeimas sēdes (šobrīd lielākā daļa deputātu darbu veic attālināti);
Piektdienās- deputāti tiekas ar vēlētājiem, apmeklē konferences, piedalās lekcijās u.c.
Jāpiebilst, ka deputātiem nav brīvdienu, darba pienākumi tiek veikti 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā.
Deputātu atalgojums ir 2963 € (pirms nodokļu nomaksas).
Lekcijas laikā bija iespēja uzzināt, kā jaunieši var iesaistīties Saeimas darbā: piedalīties vēlēšanās (no 18 gadu vecuma), kandidēt vēlēšanās (no 21 gada vecuma), apmeklēt tikšanos ar deputātiem, sociālajos tīklos sekot līdzi Saeimas darbam, piedalīties Saeimas vadītajos pasākumos (Jauniešu Saeima, Ēnu diena, Atvērto durvju diena u.c.).
Lekcijas noslēgumā bija iespēja iejusties deputātu lomā, balsojot par likumprojektu, konkrētu jautājumu (Par, Pret, Atturas) un par to kopīgi diskutēt. Tas deva iespēju saprast, ka uz jautājumu var skatīties no dažādām prizmām un ir grūti pieņemt vienu atbildi kā pareizo.
Pēc šīs lekcijas uz deputātu darbu vidusskolēni noteikti raudzīsies citādi, vairāk to izvērtēs. Skolēni un skolotājas ir pateicīgi par šo patieso, iedvesmojošo un informācijas bagāto lekciju!