Aprīlī pavasari uz saviem spārniem atnes putni.

1.klases skolēni vēroja putnus dabā. Lasīja par tiem stāstus un tautasdziesmas. Dizaina un tehnoloğiju stundās veidoja putnus no dažādiem materiāliem. Mēs daudz uzzinājām un mums izdevās brīnišķīgi darbi!

Sk.Anda Balode