Matemātikas konkursa „Ķengurs  2021” rezultāti

Ir noslēdzies matemātikas konkurss „Ķengurs  2021”. Bez iepriekšējas atlases piedalīties konkursā varēja visi vidusskolu 2.-12. klašu skolēni. Latvijā šogad kopumā piedalījās 9379 skolēni, no mūsu skolas 28.skolēni. Tiek izsniegti nominālie diplomi tiem skolēniem, kuri iekļuvuši Latvijas labāko matemātiķu divdesmitniekā Latvijā katrā klašu paralēlē no 2.-12. klasei. No mūsu skolas tie ir 3.klases skolēns Roberts Lapiņš, kurš ieguva 1.vietu arī Latvijas mērogā un 5.klases skolniece Annija Līna Berķe 14. vietu Latvijas mērogā. Skolas mērogā 1.vietu ieguva 2.klasē Govorenko Samanta, 3.klasē Roberts Lapiņš, 4.klasē Mārcis Bridāgs, 5.klasē Annija Līna Berķe, 9.klasē Indra Gita Bērziņa, 12.klasē Anna Balode. Paldies skolotājām Anitai Jurgenai, Evitai Leibomai, Antoņinai Glāzerei un Baibai Bērziņai par palīdzību organizatorisko jautājumu risināšanā.

Sk.Ruta Šarkovska