Sēsties, saulīte, dimanta krēslā,

Valdi pār Latvijas pakalniem  brīviem.

Sēsties, saulīte, skaidrības kalnā,

Aizdzen miglu no birzīm un druvām,

Susini purvus, susini dangas,

Rādi tautai skaidrības ceļu.

                            /K. Skalbe?

4. maijā Latvijā un citviet pasaulē tiek svinēta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena. 1990. gada 4. maijā 138 no 201 Augstākās padomes deputātiem pieņēma deklarāciju ,,Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, pāršķirot jaunu, baltu lappusi Latvijas vēsturē.

Atzīmējot šo zīmīgo notikumu, par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai, tiek svinēti arī Baltā galdauta svētki.  Šie svētki tika uzsākti ar mērķi radīt rituālus, pie kuriem atcerēties svarīgos maija svētku notikumus. Tie ir jauni svētki Latvijā, tikai kopš 2015.gada, kad ģimenes sanāk kopā uz svētku mielastu pie balta galdauta klāta svētku galda.  Balti klāts galds ir kā simbols gaišai nākotnei, kā pašapziņas un lepnuma  un vienojošais elements. Kopā būšanas prieks, piederības sajūta. Balti krekli, balti galdauti un mastā Latvijas valsts karogs

Attālinātajā  mācību procesā, gaidot Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienu jeb  Baltā galdauta svētkus, darbojāmies:

  • rakstījām un zīmējām vēlējumus ,,Mēs savai Latvijai!”;
  • piedalījāmies vēstures konkursā ,, Ko tu zini par Latvijas vēsturi?”;
  • mācību un audzināšanas stundās izzinājām par Latvijas neatkarības atjaunošanu, skatījāmies video ierakstus no 1990.gada 4.maija notikumiem;
  • vizuālās mākslas un mājturības stundās veidojām Baltā galdauta svētku galda šķīvi ;
  • piedalījāmies radošā konkursā ,,Izveido atgādni dabai draudzīgas skolas teritorijas uzturēšanai!”

Svinot valsts svētkus jeb Baltā galdauta svētkos katrā ģimenē veidosim savas tradīcijas, tās dokumentēsim ( labie darbi, fotogrāfijas, stāsti utt.)!

Dodieties laukā ar sev tuvajiem, un visi kopā 4. maijā atstājiet ko paliekošu sev un Latvijai!