“Augsim lieli, augsim stipri, būsim sveiki, veseli!”

Pirms 4 gadiem bija pirmais projekts, pirmās talkas, kuru rezultātā mežs pie Vecpiebalgas bērnudārza tika sakopts un piemērots bērnu aktivitātēm.

Šogad, iegūstot 757 euro Cēsu pašvaldības kopienu iniciatīvu projektu konkursā, darbu varēja turpināt, pilnveidojot  un uzlabojot meža sporta šķēršļu taku, radot vietu bērniem aktivitātēm, kustībai, būšanai svaigā gaisā kopā ar draugiem un ģimenēm.

Kā darbi veicas labāk- ja to dara viens, vai tad, ja dara kopā ar atsaucīgiem, ieinteresētiem, zinošiem, labiem cilvēkiem?

Pateicamies

sporta klubam “Vecpiebalga”, īpaši,  Edgaram Bērzkalnam un Aivaram Gulbim,

daudzkārtējam un ilggadīgam atbalstītājam Andim Dzenim,

aktīvajai un atsaucīgajai sporta skolotājai Līgai Glāzerei-Spalviņai,

sporta skolotājas vīram, kurš atbalsta ar idejām, ieteikumiem, savu laiku un darbu- Intaram Spalviņam, kā arī

talciniekiem- tētiem, pašvaldības strādniekiem un kooģenerācijas stacijas darbiniekam Aināram Irbītim !

Projekta noslēguma svētkos, kopā pārrunājām uzvedības un kārtības noteikumus, kurus bērni bija arī uzzīmējuši un uzrakstījuši.

Savukārt sportiskās aktivitātes bērnus tā aizrāva, ka mājup visi devās veselīgi sārtiem vaigiem.

Augsim lieli, augsim stipri

Būsim sveiki, veseli

Uzdziedāsim, uzdziedāsim

Augstu laimi Latvijai!