Baltā galdauta svētki Vecpiebalgā

4. maijā, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā, Vecpiebalgas vidusskolas kolektīvs un pagasta ļaudis pulcējās vienā draudzīgā saimē skolas pagalmā, lai atzīmētu Baltā Galdauta svētkus, izjūtot prieku un lepnumu par savu valsti.

Svinīgo pasākumu atklāja Vecpiebalgas vidusskolas direktore Ilona Strelkova un kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna ar novadnieka Kārļa Skalbes pirms gandrīz simts gadiem izteiktajiem vēlējumiem: “Lai glabājam savu brīvību kā saules staru! Latvija lai ir brīvības zeme! Domas kā putni pirms vētras pieplok dzimtenes zemei. Viņa ir mūsu patvērums un neizsmeļams spēka avots. Zeme, ar kuru esam saauguši, dos mums līdzi savu lielo tikumisko spēku!”

Pēc Latvijas Valsts himnas un Vecpiebalgas himnas “Pie tevis eju, Vecpiebalga” nodziedāšanas mastā pirmo reizi tika uzvilkts Vecpiebalgas pagasta karogs. Svinīgā pasākuma apmeklētājus priecēja Vecpiebalgas vidusskolas un kultūras nama pašdarbnieku sarūpētais svētku koncerts “Skatuve”, kurā uzstājās deju kolektīvi “Mudurainis XO”, “Mudurainis”, “Slātaviņa” (vadītāja Antra Grīnberga), 1.-2. klašu, 3.-4. klašu, 5. klases deju kolektīvs (vadītāja Mārīte Lācgalve), 3.-4. klašu  un 6.- 9. klašu koris, 12. klases ansamblis un soliste Marta Logina- Pundure (vadītāja Inta Apalupa).

Pēc koncerta ikviens varēja piedalīties daudzveidīgās praktiskās, izzinošās un sportiskās aktivitātēs, kā arī ielūkoties un darboties radošajās darbnīcās: “Karodziņu darbnīcā”- pats izgatavot Vecpiebalgas pagasta un Latvijas karodziņu (PII “Mazputniņš”), “Teātra studijā”- vērot drāmas mācības dalībnieku leļļu teātra uzvedumus (V. Kalniņa), “Lego meistarklasē”- trenēt roku veiklību (A. Greiziņš), vēstures spēlē “10 soļi Vecpiebalgas pagātnē”- pārbaudīt atmiņu un erudīciju (Piebalgas muzeju apvienība “Orisāre” un L. Grudule), darbnīcā “Eksperimenti”- vērot dabaszinību pulciņa paraugdemonstrējumus (B. Bērziņa). Bija aplūkojama arī skolēnu mājturības stundās tapušo darbu izstāde “Es protu!” (I. Batņa, S. Sipčenko),  foto pulciņa dalībnieku darbi (A.Šulcs), PIIP “Vizuāli plastiskā māksla” darbnīcā varēja darboties un aplūkot audzēkņu darbus (I. Ērgle, S. Cimdiņa, V. Miķelsone), Vecpiebalgas audēju kopas darbnīcā kopā ar dalībniecēm varēja aust jostu (D. Kupče). Interesenti varēja vērot ugunsdzēsēju pulciņa aktivitātes un aplūkot VUGD mašīnu (M. Klimovičs, I. Spalviņš), kā arī iesaistīties sportiskās aktivitātēs, kas notika sporta laukumā (A. Krama, L. Glāzere- Spalviņa, T. Praulītis). Aktīvu kustību cienītāji varēja piedalīties arī JIC “Balgas strops” organizētajās rotaļās (J. Krams). Kultūras namā bija aplūkojama “Lielo lakatu izstāde”, kas priecēja acis ar košajiem tautiskajiem rakstiem un smalki izstrādāto aušanas tehniku.

Pēc aktīvi pavadīta laika radošajās darbnīcās kolektīvi, to vadītāji un pagasta ļaudis pulcējās skolas pagalmā, lai dotos svētku gājienā uz  “Viesistabu”, kur notika kopējā Baltā galda klāšana ar katra līdzpaņemto cienastu. Par patīkamu noskaņojumu ar muzikālu sveicienu gādāja kapella “Labi, ka tā!” no Limbažiem. Jaukā noskaņā un ar rosīgu līdzdarbošanos tika aizvadīti patriotiskie svētki, kas ikviena sirdi pildīja ar pozitīvām emocijām un prieku. Lai kopības sajūta un lepnums par savu pagastu un valsti mūs stiprina ik dienu! Paldies ikvienam, kas iesaistījās nozīmīgo patriotisko svētku tapšanā!

Vita Lapiņa