Pludmales volejbola laukuma apgaismošana

 

2023.gada jūnijā Cēsu novada pašvaldība izsludināja Cēsu novada kopienu iniciatīvu projektu konkursu ar mērķi veicināt kopienu iniciatīvas un sabiedriskā labuma darbību novadā. Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrība šajā konkursā piedalījās ar projektu “Pludmales volejbola laukuma apgaismošana” un ieguva finansējumu idejas īstenošanai.

Vecpiebalgas centrā blakus vidusskolai izveidoti trīs pludmales volejbola laukumi, kas pieejami ne tikai Vecpiebalgas pagasta iedzīvotājiem, bet jebkuram sportisko aktivitāšu cienītājam. Pavasarī, līdzko iestājas silts laiks, volejbola laukumi tiek sagatavoti jaunajai sezonai: tiek uzvilkti tīkli un atjaunots laukumu segums (smiltis). Pa dienu laukumus lielākoties izmanto skolas vecuma bērni un jaunieši, bet vakaros pēc darba – pieaugušie. Vasaras sezonā laukumos Vecpiebalgas apvienības pārvalde organizē sacensības un turnīrus. Katru gadu, sezonai sākoties, izskan nožēla par to, ka laukums interesentiem pieejams tikai diennakts gaišajā laikā – tumsai iestājoties, aktivitātes laukumā nevar notikt. Blakus pludmales volejbola laukumiem atrodas arī bērnu rotaļlaukums, kur ir iespēja uzturētiem bērniem līdz 12 gadu vecumam, kamēr viņu vecāki spēlē volejbolu.

Apgaismojuma ierīkošana pludmales volejbola laukumam sekmēs vietējās kopienas brīvā laika pavadīšanas kvalitāti, nodrošinās laukuma pieejamību arī diennakts tumšajā laikā un lielāku drošību gadalaiku tumšajos mēnešos arī bērnu rotaļlaukumā un pašvaldības skolēnu autobusu iekāpšanas un izkāpšanas vietā, kas atrodas blakus volejbola laukumam.

Gaismas sienas atklāšana

30. septembrī skolas saime pulcējās pie Draudzes skolas ēkas, lai atklātu īpašu un ilgtspējīgu objektu – Gaismas sienu.

Atklāšanas pasākumu ieskandināja 1.-4.kl. kolektīvs ar dziesmu “Gaisma nāk”. Skolas direktore Ilona Strelkova svinīgā uzrunā uzsvēra, ka gaisma allaž simbolizējusi gudrību un labā uzvaru pār tumsu. Tāpēc šī siena veidota nozīmīgā vietā, kur degta zinību gaisma tuvākajā apkaimē un kur 1905.gada decembrī notikusi Vecpiebalgas kauja, kuras laikā vietējie revolucionāri parādījuši savu drosmi un cīņasparu. Sarkano atklāšanas lentu pārgrieza direktores vietniece mācību darbā Ligita Zemberga-Zeltiņa un direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Reinis Rāvietis. Katras klases kolektīvs veltīja dzejisku sveicienu un izgaismoja sienu ar svecītēm. Sveču liesmiņām mirdzot, vienojāmies kopīgā speāka dziesmā “Pie Dieviņa gari galdi”. Lai atminētos šo dienu un redzētu, ka kopā spējam radīt ko skaistu, ābeļdārzā iestādījām krokusus. Dikti ceram, ka pavasarī kopā ar mūsu zinībām būs uzplaukušas arī nupat iestādītās “gaismiņas”.

Gaismas siena izveidota, pateicoties veiksmīgajai dalībai Vecpiebalgas apvienības pārvaldes  rīkotajā projektā “Iedzīvotāji veido savu vidi”. Priecājamies, ka turpmāk Latvijas dzimšanas dienā un atceres dienās Vecpiebalgā būs piemērota vieta, kur vienkopus nolikt nestās liesmiņas. Lai mums kopā izdodas saglabāt senču kurto zinību, drosmes gaismu un nest to tālāk pasaulē!

Iedzīvotāji veido savu vidi

Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde aprīlī izsludināja projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi”. Konkursā tika atbalstīti projekti, kas saistīti ar vides sakārtošanu un labiekārtošanu, sabiedrisku kultūras, sporta un izglītojošo pasākumu organizēšanu.

Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrība iesniedza projektu ar nosaukumu “Gaismas siena”, un priecājamies, ka apvienības pārvalde, pamatojoties uz Vecpiebalgas apvienības pārvaldes konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” vērtēšanas komisijas  2022. gada 27.maija lēmumu Nr. 1, apņemas piešķirt projekta īstenotājam finansējumu EUR 500,00 (pieci simti eiro, 00 centi).

Projekta mērķis ir izveidot gaismas sienu, pie kuras valsts svētkos un atceres dienās (Lāčplēša diena, 18.novembris, 4. maijs u.c. ) pulcēties vietējai kopienai un ar dzīvās uguns liesmiņām pieminēt un godināt brīvības un neatkarības cīnītājus. Gaismas siena atradīsies pie Vecpiebalgas draudzes skolas ēkas.

Plānots, ka Gaismas sienas atklāšana notiks šī gada 1.septembrī.

Cēsu novada kultūras projektu konkursa rezultāti

Šā gada sākumā tika izsludināts Cēsu novada kultūras projektu konkurss, kas pirmo reizi aptvēra jaunizveidoto Cēsu novadu. Starp 23 iesniegtajiem projektiem konkursa vērtēšanas komisija ar augstu punktu skaitu atzīmēja Vecpiebalgas vidusskolas atbalsta biedrības (priekšsēdētājs Dāvis Zārdiņš) iesniegto projektu ,,Jaunie mākslinieki – Vecpiebalgai”. Projekta realizācijas rezultātā tiks izveidots buklets – grāmatiņa ,,Kārlis Skalbe. Kalna gars un milzis” ar 15 Vecpiebalgas vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas (PIIP) ,,Vizuāli plastiskā māksla” absolventes Luīzes Skalbes ilustrācijām. Iecerēts, ka buklets kalpos kā reklāmas materiāls Vecpiebalgas vidusskolas PIIP prezentēšanai.

PIIP “Vizuāli plastiskā māksla”  Vecpiebalgas vidusskolā sekmīgi darbojas jau piekto gadu. Tās pirmsākumi meklējami reformas rezultātā likvidētajā Inešu pamatskolā, kur ilgu laiku ar atzīstamiem panākumiem darbojās Vecpiebalgas novada jaunie mākslinieki. Vecpiebalgā šī darbošanās ieguvusi jaunu, daudz plašāku vērienu – šeit ir gaišas, ērtas darbnīcu telpas, sagādāts viss nepieciešamais aprīkojums un materiāli (pat keramikas apdedzināšanas krāsns), kā arī ierīkota lieliska izstāžu zāle kādreizējā skolas šautuvē. Iespējas ir, tāpēc jādomā par to, kā neaizlaist zudībā ieguldītos līdzekļus un lielo darbu. Pats galvenais – kā ieinteresēt un piesaistīt programmas apguvei jaunus interesentus.

Vecpiebalgas vidusskolai būs savs keramikas ceplis