“Es esmu Tavs bērns, Latvija!”

Šonedēļ vēl vairāk kā citkārt piedomājām, lai ik notikums, ik uzdevums, ik spēle, ik dziesma un rotaļa, būtu kā dāvana Latvijai. Pat pirmais sniegs šogad ir kā dāvana tieši šajās svētku dienās! Kad svētku svinībās jautājām bērniem, kas tad ir Latvijas bagātības, nosauca mežus, jūru, dzintaru. Kas ir vēl lielāka bagātība? Bērni. Cilvēki. Darbīgi, pozitīvi, atbildīgi cilvēki. Tādus gribam redzēt katrs sevi, par tādiem cenšamies audzināt nākamo paaudzi, mūsu mazputniņus. Jautājām arī, ko bērni novēl savai valstij dzimšanas dienā? Kā pirmā atbilde atskanēja: lai nav karš. Lai piepildās bērnu vēlējums Latvijai! Lai tas piepildās visai pasaulei!

“Es to visu nevarētu, savu Latviju nemīlot!”

Šādus vārdus dzied dziesmā, un šādi ik darbs veicas labāk: ja to dara ar mīlestību!
Sakopām sava dārziņa apkārtni- ar mīlestību, gaidījām vecākus uz sapulci- ar mīlestību, saņēmām no Danielas ģimenes sulas statīvus dāvanā- ar pateicību un mīlestību, sveicām Mārtiņdienā visus gaviļniekus, gājām ķekatās uz skolu, veikalu, pašvaldību un bibliotēku, kā arī paviesojāmies citās grupiņās, lai izgaršotu katrā īpaši pagatavotos augļus vai dārzeņus. Kā? Ar visu sirdi! Oh, cik lepni ar savām vecāku pagatavotajām Mārtiņlellēm goda gājienā izgāja bērni! Neviens, neviens nesabijās no publikas uzmanības! Kāpēc? Varbūt Mārtiņlellei līdzi bija vecāku mīlestība, kas deva drosmi bērniem? “Pūces skolas”bērni kopā ar Cesvaines un Jaunpiebalgas bērnudārza bērniem  pirmo reizi satikās zoom platformā, lai atklātu projektu “Bērni+Kustības=Prieks” Bija gan salūts, gan kopīga vingrošana un, protams, iepazīšanās. Viss noteikti izdosies, jo ideja jau 3 gadus gaidījusi savu realizāciju. Augstāk, tālāk, spēcīgāk ar prieku un mīlestību! Latvijas svētku nedēļu atklājām ar svētku rītu, kad katram bērnam, pateicībā kritušajiem Latvijas varoņiem un kareivjiem, kas mūsu mieru sargā šobrīd, bija jāpiesprauž  lentīte svētku arkā. Vēlāk, karogiem plīvojot, devāmies gājienā uz kapiem, lai aizdegtu sveces un lāpas pie to cilvēku atdusas vietām, kuri cīnījušies par Latvijas brīvību. Jā, mēs to visu nevarētu, savu Latviju, savu Vecpiebalgu, savus bērnus, savu  dārziņu nemīlot!

Mācāmies, izmantojot Montessori metodes un materiālus

“Tas gan ir maģiski!” teica kāds bērns, uzceļot romiešu arku no klučiem bez līmes, ik pa brīdim pārbaudot, vai tiešām viss turas un arkveida tilts nebrūk. Divi citi tikmēr veikli sašķirojuši simtiem krāsainu zirņu pa toņiem, tā, sev nezinot, attīstot un stiprinot sīko muskulatūru. Kāds pacietīgi jau septīto reizi ar krāsu zīmuļiem izvelk varavīkšņu burtus, cits pēta pasaules karti un grib noskaidrot, kur dzīvo pingvīni un leduslāči. Šie ir tikai daži no darbiņiem, ko darām Montesori nodarbībās Vecpiebalgas bērnudārzā.

Par Marijas Montesori metodi kā izglītības virzienu ir dzirdējuši daudzi, jo pēdējos gados tā ir kļuvusi sevišķi populāra. Tiesa, valda arī uzskats, ka tā ir ļoti īpaša izglītība, kas paredzēta vien izredzētajiem. Patiesībā, mūsdienās tieši alternatīvā izglītība ar mazliet netradicionālākām metodēm un materiāliem, ar individuālo pieeju bērnam ir tā, kas spēj veikli reaģēt uz konkrēta bērna vajadzībām un interesēm. Tādēļ, mijiedarbojoties ar izglītību grupā, varam sasniegt labākus rezultātus bērna attīstībā.

Jau trešo gadu arī Vecpiebalgas bērnudārzā tiek piedāvātas Montesori nodarbības, kuras bērni ir ļoti iemīļojuši. Tas īpašais, kas bērnus te piesaista – būt klusumā, mierā, darboties individuāli vai nelielā grupiņā pa 2-3 bērniem, saņemt nedalītu skolotāja uzmanību un iespēju darboties ar tiem materiāliem, kas konkrētajā dienā visvairāk uzrunā.

Visus Montesori materiālus var iedalīt 5 lielās grupās:

– praktiskās dzīves vingrinājumi

– sajūtu materiāli

– valodas materiāli

– matemātikas materiāli

-kosmiskie jeb pasaules izziņas materiāli

Šie materiāli no katras materiālu grupas ir cieši saistīti un veido vienotu sistēmu. Lielākā daļa šo materiālu sekmē koncentrēšanās spēju attīstību, palīdz apgūt dažādus jēdzienus, meklēt sakarības, tiem ir kļūdu kontrole un pēc materiāla demonstrēšanas bērns spēj patstāvīgi ar to darboties, līdz pilnībā to ir apguvis un var pievērsties jauniem izaicinājumiem.

Bērnu darbība Montesori vidē nemaz nav spēlēšanās, es to saucu par darbošanos. Tā ir bērna mērķtiecīga aktivitāte, kas palīdz viņam apgūt jaunas zināšanas un prasmes, nostiprināt savu raksturu un attīsta pacietību pabeigt iesākto līdz galam.

Mazu bērnu izglītība balstās tajos vienkāršajos darbiņos, ko darām ikdienā katru mīļu brīdi. Tādēļ īpašu uzmanību pievēršu praktiskās dzīves vingrinājumiem – darbojamies ar dažādiem aizdares rāmjiem (pogas, rāvējslēdži, auklas, lipekļi), veram, beram, šķirojam, pētām kukaiņus un ceļazīmes, lokām lakatus un saslaukām, ja kaut kas izbiris. Tā mēs darbojamies ik dienu, un turpināsim darboties arī pēc brīvlaika.

Lai rosīgs šis rudens ikvienam!
Vivita Ločmele

Pasaule ir pilna ar brīnumiem

Pasaule ir pilna ar brīnumiem. Jo ciešāk skaties, jo labāk un vairāk tos pamani! Kopā ar bērniem turpinām meklēt, ieraudzīt un izzināt. Jo dažādāki ir veidi un vietas, kur meklē, jo vairāk ieraugi un saproti!
Šoruden mazputniņi paspējuši “uzvārīt” rudens putru no kastaņiem, lapām, zīlēm Miķeļdienā, paguvuši “lasīt” rudeni burkā, vārīt putru lielajā katlā Putras nedēļā, savērt lapu virtenes un izviļāties pašu sagrābtajās lapu kaudzēs. “Burbuļciema” koncerts visiem- maziem un lieliem strādniekiem, vareni gāja pie sirds.
Mūsu lielākie, “Pūces skolas” bērni, devās uz atkritumu poligonu Daibē, lai kopā ar skudru Urdu spriestu par to, kas piesārņo pasauli. Vai zināt, kas ir vienīgais, kurš rada atkritumus?… Jā, tieši tā- cilvēks… Savukārt, ugunsdzēsējs Mareks bērniem stāstīja par drošību. Ļāva iemēģināt, kā ir, kad uzvelk smago ugunsdzēsēju ekipējumu. Ak vai! Lai izturība un veselība, lai spēks un drosme, glābjot nelaimē nokļuvušos! Bet, lai bērni justos droši uz ūdens, jau vairākus gadus braucam uz peldētprasmes nodarbībām Madonas p.i.i. “Saulīte”. Ar trenerēm ik gadu priecājamies par bērnu izaugsmi: kādi ir pirmajā nodarbībā un ko spēj gada beigās!
Šoruden mūsu dārziņā esam  sākuši “pieradināt” bitītes. Nē, tās nenes medu, bet ir robotbites un izpilda komandas: uz priekšu, atpakaļ, pa labi un pa kreisi. Tās ir nozīmīgas prasmes! Robotbites māca arī plānot, māca skaitīt, māca labot kļūdas un mēģināt atkal.
Brīnumi gaida visur. Tikai jāskatās. Jāpalīdz ieraudzīt. Jāmeklē kopā. Aiziet!

Eiropas Sporta nedēļa “Mazputniņā”

Vai zināt svarīgāko formulu: bērni+kustības=prieks? Tā patiešām ir, tāpēc meklējam un atrodam dažādas iespējas, lai bērni būtu aktīvi. Sporta nedēļas atklāšanā ieradās pieci Meža olimpiādes čempioni (zaķis, ruksis, pūce, krokodils, pele), kuri aktīvi demonstrēja savu sporta veidu, bet bērniem tas bija jāatmin un vēl kopā jāvingro. Visiem lielu prieku sagādāja velobraukšana: kādam ar skrejriteni, kādam ar trīsriteni pa bērnudārza laukumiņu, bet vecākās grupas bērni jau devās braucienā pa Vecpiebalgu. Par ģimeņu kopīgajām aktivitātēm sestdien un svētdien izveidojās bagātīga foto izstāde! Pirmdien, pirms iet uz grupiņu, katram nācās pārvarēt rīta rosmes šķēršļu joslu. Otrdien bērni zīmēja un veidoja fanu plakātu mūsu Vecpiebalgas sporta zvaigznēm: Kasparam Stupelim un Kristiānam Freimanim, Atvaram un Klāvam Vildem, Ievai Bērziņai, Kristīnei Sniedzei un Jolantai Krastiņai, Rūdim Balodim, Sandrai Aleksejevai, Tomam Praulītim un Līgai Glāzerei Spalviņai, Alvim Rogozinam. “Pūces skolas”grupas bērniem bija iespēja piedalīties arī skolas sporta dienā. Trešdien visas grupiņas devās uz skolas jauno sporta laukumu. Ceturtdien bija jāizdomā plāns, kā pievarēt 2022 soļu pārgājienu. Varianti bija dažādi: mazie soļus savāca kopā pa visiem, bet lielie jau spēja iziet katrs pats. Piektdien jau nedēļas noslēgums, kad sagaidījām ciemos 3.klases skolēnus, kuri šogad iesaistījušies projektā “Sporto visa klase”. Aplaudējām mūsu bijušajam bērnudārza audzēknim, nu jau trešklasniekam, Miķelim, sveicot ar Latvijas čempiona titulu. Tā kā šajā nedēļā bija latviešu dzīvesziņā svarīgs notikums- Miķeļi, kas ir rudens saulgrieži, tad svētkus iesākām ar jumīša cildināšanu, ar latviešu rotaļām un dziesmām., lai pēc tam dotos darīt to, ko bija sagatavojusi sporta skolotāja Līga un 3.klases skolēni. Par uzcītīgu piedalīšanos sporta nedēļā un tās noslēgumā bijām sagatavojuši īpašas “medaļas”: uz pirmā pjedestāla pakāpiena ķirbis, uz otrā burkāns, bet trešā vieta šoreiz ābolam. Šņakstēja vien, cik ļoti bērniem gāja pie sirds medaļas pēc aktīvās sportošanas! Kā zināms, fiziskā aktivitāte veicina arī garīgo attīstību, tāpēc uz priekšu: esam aktīvi, rādām paraugu, ļaujam bērniem augt veseliem, aktīviem un gudriem!

Bērni “Mazputniņā” turpina iepazīt pasauli sev apkārt

Vai zināt, ka zīmulis var būt arī ēdams? Nē, ne jau tas koka ar grafīta serdi! Ja zīmulis ir no bietes, tad gan! Tā, izgaršojot un izsmaržojot, izstaigājot un apbrīnojot, bērni “Mazputniņā” turpina iepazīt pasauli sev apkārt. Ko uzzināt, ir tik daudz! Tāpēc darām visi kopā: rīta aplīšos un rotaļājoties, sportā un mūzikā, lego un Montessori nodarbībās, pastaigās un velobraucienos. Visur, jo bērni mācās ik brīdi, tāpēc ir svarīgi, ko bērns redz, ko dzird, ko jūt! Turpinām saudzēt dabu paši un mācām to bērniem. Šonedēļ iesākās Eiropas Sporta nedēļa, kuru pie mums atklāja Meža olimpiādes čempioni pele, zaķis, ruksis, krokodils un pūce, kārtīgi izvingrinot visus dalībniekus. Velo dienu bērni vienmēr gaida ar īpašu prieku, tā tas bija arī šoreiz. Uzzinot par pasaules čempioniem pludmales volejbolā U-19 grupā, aizsūtījām mazu, bet sirsnīgu videosveicienu mūsu pirmsskolas bijušajam audzēknim Atvaram Vildem, sveicot ar izcilajiem panākumiem trenera darbā. Ceram un ticam, ka arī starp šodienas mazputniņiem ir kāds izcils treneris, par kādu izaudzis Atvars! Augsim lieli, būsim stipri!

Eiropas sporta nedēļa “Mazputniņā”

Lidosim augstu, redzēsim tālu!

Gluži kā gājputni, kas rudenī dodas uz siltajām zemēm, tā Vecpiebalgas bērnudārza bērni- mazputniņi- dodas uz dārziņu. Ikvienu 1.septembra rītā mīļi sagaidījām pagalmā, sasveicinoties, aicinot veikt pirmo uzdevumu: atrast uz koka aplīša uzrakstītu savu vārdu un iekārt to arkā. Tā izveidojās varena “Mazputniņa” bērnu vārdu arka. Šogad tie ir 80 bērni! 1.septembra jubilāre Daniela, ceļot mastā mūsu Latvijas karogu, darīja to tik atbildīgi un ar tādu prieku, ka gribās ticēt un cerēt, ka viss, ko šogad esam labi iecerējuši, tieši tā arī izdosies: ar prieku un atbildību! Ko darīsim dārziņā? Lai vecākiem būtu mierīga sirds par saviem lolojumiem, bet bērni izbaudītu iespēju kopā ar ģimeni labi pavadīt laiku, Zinību dienā bijām sagatavojušas dažādus uzdevumus pa mācību jomām, kuras te, dārziņā, apgūs bērni. Tās ir:

  • Valodu mācību joma;
  • Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma;
  • Dabaszinātņu mācību joma;
  • Matemātikas mācību joma;
  • Tehnoloģiju mācību joma;
  • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

Vecāki un skolotāji pirmajā sapulcē augusta beigās balsoja par vērtībām un tikumiem. Tie ir atbildība, godīgums un līdzcietība. Tādi vēlamies būt paši un tādus redzēt savus bērnus. Ja kopā darīsim, tad izdosies!
Pirmā nedēļa kopā ir pavadīta. Paveikti pirmie darbi. Pārvarētas arī kādas grūtības. Mīļi sveikti tēti, gatavojot apsveikumus, sarūpējot cienastu, īpaši sagaidot no rīta.
Bērnudārzs ir pirmā vieta, kur bērns ārpus ģimenes mācās, piedzīvo jaunas attiecības ar citiem bērniem, ar pieaugušajiem, mācās saprast robežas, veidot attiecības, mācās drošības izjūtu. Lai arī šogad piepildās mūsu bērnudārza devīze: “Lidosim augstu, redzēsim tālu!”

Bērni aug dārziņā!

Tā patiešām arī ir, kā dzied dziesmā: “Bērni aug dārziņā!” Šķiet, ka tikko vēl vēlās kā mazi kukainīši, bet, re, rudenī jau uz skolu! Tāpat var teikt arī par 12.klases skolēniem, kuri Pēdējā skolas zvana svētkos ciemojās bērnudārzā, atceroties savu bērnību. Augt bērnudārzā ir tiešām interesanti! Pavasara pārgājieni ar dažādiem uzdevumiem. Jāsēj, jāstāda un jāapkopj sasētais un sastādītais, lai sagaidītu labu ražu. Jāiet rotaļās un jābūvē smilšu pilis. Jāmācās dziesmas un dzejoļi, jāraksta un jāskaita. Jāsvin bērnudārza izlaidums! “Pūces skolas” bērni parādīja mammām, tētiem, audzītēm un auklītēm, mūsu Mazputniņam, ka prot spēlēt spēles, prot minēt mīklas un skanīgi dziedāt, prot vingrot un atcerās dzejoļus, prot zīmēt un pazīst ikkatru stūrīti bērnudārzā. Drošu sirdi un ar labiem vēlējumiem bērnudārza darbinieki pavadīja bērnus caur krāsaino prieka aleju pie skolotājas Evitas, kura gaidīs bērnus rudenī 1.klasē. Lai gaišas debesis un gaišas sirdis visiem šovasar!

Saulespuķu stādīšana

Paužot atbalstu Ukrainas atjaunošanai un tās tautai, Vecpiebalgas kultūras nama un Piebalgas muzeju apvienības ,,Orisāre” pārstāvji, Vecpiebalgas vidusskolas PII ,,Mazputniņš” Pūces skolas audzēkņi, 12.klases skolēni un viņu audzinātājas 25.maija rītā stādīja saulespuķes pie saules pulksteņa, ko 1996.gadā kā veltījumu Vecpiebalgas skolas 300 gadiem veidoja arhitekte Ausma Skujiņa
Dziesma: ukraiņu tautasdziesma “Putniņš”
Dzied:  Vecpiebalgas vidusskolas PII ,,Mazputniņš” Pūces skolas audzēkņi
Foto: Iveta Ērgle