“Atā, “Mazputniņ'”! Drīz es iešu skolā!”

Gluži kā sēnes pēc ražīga lietus, gluži kā āboli ābelēs auguši un nobrieduši mūsu “Pūces skolas” bērni, tāpēc laiks bērnudārzam teikt ardievas, lai rudenī drošu soli dotos uz skolu. Vēlam pacietību vecākiem, zinātkāri bērniem un darba prieku skolotājiem!

Ražas laiks “Mazputniņā”.

Ja dabā ražas laiks ir rudenī, tad bērnudārzā tas ir pavasarī. Kā tā? Lūk, kā! Bērnudārzā ir izlaidums, kad bērni saņem ceļazīmes uz skolu! Viens ceļa posms ir noslēdzies, lai rudenī sāktos jauns! Pēdējā maija nedēļa pirms izlaiduma “Pūces skolas” bērniem bija īpaša: pārgājiens pa bērnudārza grupiņām, lai atcerētos un kopā ietu rotaļās, lai vienu vienīgo reizi uzkāptu bēniņos, lai metodiķes kabinetā ēstu saldējumu. Jānoskatās jautra, pamācoša un interesanta Raita Zapacka pasaku izrāde. Vēl bija jānokārto Džimbas eksāmens un jāsaņem apliecība. Jādodas velobraucienā “Vai pazīsti Vecpiebalgu?”, sekojot bultiņām. Pēc riteņbrauciena pusdienas skolas ēdnīcā garšoja lieliski! Jaunākie bērni vienmēr mācās no vecākajiem, tāpēc bija īpašs prieks, kad laukumā rotaļas vadīja pūčulēni! Lielie rādīja priekšzīmi, uzstājoties Pagalma lasījumos. Elia rādīja priekšzīmi, dziedot “Cēsu cālī”, bet Amanda, uzstājoties skatuves runas konkursā Līgatnē. Audzītes un auklītes ar mīlestību ikkatram pirms vasaras dāvāja mazu pārsteigumu un lielu sirdsvēlējumu: “Saulaina prieka pilnu vasaru!”

Video veidoja Vivita Ločmele.

Iznākusi Ingunas Baueres grāmata “Mazputniņa raibās dienas”

Rudenī izprātojām veidu, kā veiksmīgāk radīt bērnos sapratni par grāmatas rašanos. Vajag sacerēt tekstu, vajag zīmēt ilustrācijas, vajag grāmatu nodrukāt. Kļūt par grāmatas autori uzņēmās Kārļa, Agneses un Rūdolfa vecmāmiņa – rakstniece Inguna Bauere. Ilustrācijas zīmēja bērni, bet tās noformēja, papildināja un grāmatas drukai sagatavoja mākslinieks, mūsu pirmsskolas un vidusskolas absolvents Sandis Mūrnieks. Grāmatas izdošanu uzņēmās izdevniecība “Zvaigzne ABC”. Lai ieinteresētu bērnus tapt par lasītājiem, nodibinājām “Mazputniņa” mazo lasītāju klubiņu, veicām dažādus interesantus ar burtiem, grāmatām un lasīšanu saistītus darbiņus. Mudinājām arī vecākus lasīt bērniem priekšā, rādīt priekšzīmi bērniem. Vairākkārt kopā ar bērniem paspējām satikt un uzklausīt mūsu topošās grāmatas autori. Lai gan rakstnieces vairs nav starp mums uz Zemes, 17.maijā, kad devāmies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku atklāt grāmatu “Mazputniņa raibās dienas”, šķita, ka tur debesīs, uz tā vienīgā mazā mākonīša virs bibliotēkas, viņa ir – skatās, klausās, priecājas, kā darīja to ikreiz, kad bijām kopā. Svētkos lielajā bibliotēkā Rīgā bērnudārza bērni skaitīja dzejoļus no jaunās grāmatas, bet 3.klases skolēni bija sagatavojuši skeču pēc stāsta motīviem. Pirmsskolas simbols Mazputniņš uzdeva jautājumus par grāmatu, bet Nacionālās bibliotēkas lelle Klementīne pastāstīja pašu svarīgāko par bibliotēku. Ar svētku salūtu, aizturētu elpu vērām vaļā lielo grāmatu kasti. Tur tā bija! Mūsu grāmata! Jauno grāmatu rokās paturēt un izšķirstīt gribēja visi: rakstnieces ģimene un draugi, kuri bija atnākuši piedalīties svarīgajā notikumā, mākslinieks Sandis Mūrnieks, izdevniecības pārstāve Bārbala Simsone, skolēni un bērnudārza bērni, katrs meklējot savu zīmējumu, Mazputniņš, audzītes un auklītes. Dziesma “Paauklē, saulīte, savā zemītē” šoreiz skanēja īpaši sirsnīgi, jo, šķiet, visi novērtējām to mirkļa svarīgumu, kurā mums bija gods būt klāt: grāmatas tapšanu un godā celšanu.

“Esi interneta izcilnieks!”

Vecpiebalgas vidusskolas sākumskolēni bija drosmīgi un atsaucās drossinternets.lv izaicinājumam “Esi interneta izcilnieks!” . Katrai sākumskolas klasei tika savs uzdevums: 3.klases skolēni izveidoja Gudro, Piesardzīgo, Drošo, Laipno un Drosmīgo, tas ir, origami tehnikā veidoja spēles dalībniekus. Savukārt, 2.klases skolēni, atkārtojot drošības un uzvedības noteikumus internetā, gatavoja uzdevumu paklājus beebot robotiem. 1.klases skolēniem pirmais mācību gads skolā tuvojas noslēgumam, tāpēc bija īstā reize parādīt savas zināšanas par drošību internetā, pildot otrklasnieku zīmētos un sagudrotos uzdevumus. Izaicinājumam atsaucās 507 klases un grupas no visas Latvijas, jo tēma ir ārkārtīgi svarīga. Izlozes rats bija labvēlīgs, un vecpiebaldzēniem tika viena no laimīgajām lozēm: iespēja darboties individuālā animācijas darbnīcā, kurā taps unikāla, bērnu pašu veidota animācijas filma par drošību internetā.

Par prieku ģimenei un godu Latvijai!

Latvijas valsts vēsturē ir divi īpaši datumi: 18.novembris un 4.maijs. Tos sirsnīgi svinam kopā ik gadu, jo mīlam savu zemi, un mācām to mīlēt arī bērniem. Šogad tinām tautisko jostu spēka kamolu, turoties cieši jo cieši. Klājām galdu, gājām rotaļās un zīmējām spēka zīmes. Lai būtu stiprs cilvēks, nepieciešama stipra ģimene. 10.maijā aicinājām visus uz Vecpiebalgas pirmsskolēnu dziesmu un deju svētkiem, godinot māmiņas, tētus, omes un opīšus. Visstiprākie esam tad, kad turamies kopā: savā ģimenē, savā dārziņā, savā Vecpiebalgā, savā Latvijā.  Ikreiz, uzzinot par kāda sava bijušā audzēkņa panākumiem, no sirds priecājamies, stāstām par tiem bērniem, motivējot sekot pozitīviem piemēriem, tiekties uz lieliem mērķiem. Tā lepojamies ar Eiropas U-22 pludmales čempionāta bronzas medaļnieku treneri Atvaru Vildi. Pūčulēniem bija izcila iespēja sportot Atvara vadītā īpašā treniņā Rimi olimpiskajā sporta centrā. Tas bija lieliski! Pateicamies arī mūsu skolas bijušajam absolventam Arnim Tuntem par šo iespēju! Pirms tam pūčulēni ciemojās pie lielā drošuļa Džimbas, jo bērni bija cītīgi apguvuši 11 nodarbību mācības par drošību attiecībās ar cilvēkiem. “Pūces skolas” bērniem ceļš jau rudenī vedīs uz skolu, tāpēc bērni devās ēnot sākumskolēnus. Skolotāja Anita un 3.klases skolēni bija ļoti sagatavojušies šai tikšanās reizei. Pavasarī mācāmies pirmās sēšanas un stādīšanas prasmes, mācāmies atpazīt augus, putnus, pētām dabu. Augam!

eTwinning projekts “Ciemos nāku, ciemos eju!” “Mazputniņā”

“Mazputniņš” pirms trim gadiem pirmo reizi iesaistījās eTwinning projektā. Pirmā pieredze bija lieliska, tas iedrošināja turpināt meklēt sadarbības partnerus un iesaistīties arī citos projektos. Skolotāju kolektīvā pārrunājot, pie kādām bērnu  prasmēm un iemaņām būtu jāpiestrādā, secinājām, ka izzūd tradīcijas, kuras, mūsuprāt, ir ļoti nozīmīgas un būtu noderīgas bērniem nākotnē. Šajā mācību gadā “Pūces skolas” bērni mācījās gaidīt ciemiņus un devās ciemos arī paši. Projekta nosaukums skanēja “Ciemos nāku, ciemos eju!”, bet sadarbības partneri bija Madonas p.i.i. “Saulīte” sagatavošanas grupiņas “Taurenīši” bērni un darbinieki. Kādas prasmes bērni apguva projekta laikā? Tās bija sociālās prasmes, arī praktiskas lietas, kuras paveicamas pašu rokām. Bērni mācījās plānot gan ciemiņu sagaidīšanu, gan došanos ciemos, atkārtoja uzvedības un kārtības noteikumus, gatavoja ciemkukuļus, domāja, kā iepriecināt, pārsteigt, gatavoja priekšnesumus, arī uzkopa telpas un apkārtni. Bērni paši veidoja projekta logo, balsojot un izvēloties labāko no labākajiem. Divas reizes notika arī satikšanās tiešsaistē. Arī šāda pieredze var noderēt. Ciemos bērni viens pie otra devās ar autobusiem. Kādam tā bija pirmā pieredze! Ļoti daudzi no bērniem nebija bijuši kādā citā bērnudārzā. Tas bija aizraujoši- paskatīties, kā ir citur! Katra dārziņa bērni ar audzītēm bija rūpīgi plānojuši satikšanos. Bija gan praktiski uzdevumi, gan ekskursija, gan sportiskas aktivitātes, gan gardas pusdienas un kārumi! Projekta noslēguma aptaujā bērni atzīmēja, ka zinātu, kā gaidīt ciemiņu, ko ievērot, pašiem dodoties ciemos. Visi bērni vienbalsīgi bija atbildējuši, ka patika uzņemt ciemiņus un arī pašiem doties ciemos. Pedagogi aptaujā bija atzīmējuši, ka lielākie ieguvēji no projekta ir bērni, bet jaunus draugus un zināšanas ieguva arī pieaugušie.Visi bija atzīmējuši, ka ieteiktu šādu projektu realizēt arī citiem. Prasme sadzīvot, būt draudzīgam, saprotošam, savaldīgam noder katras paaudzes cilvēkam. Mācāmies kopā!

Video autore Vivita Ločmele.

Aprīlim, aprīlim, pilieni nav kā līdz šim!

Aprīlim šogad patiešām patīk dzīt jokus: te līst, te snieg, te saule spīd spoži jo spoži! Šķiet, ka tieši tāpēc arī “Mazputniņā” padarītais tik dažāds. Saulainās dienās paspēts zemē ielikt pirmās sēkliņas un savākt atkritumus, izstaigājot Vecpiebalgas taciņas. Lietainākās bērni mācījušies šķirot atkritumus, klausījušies “Burbuļciema”koncertu, turpinājuši apgūt visdažādākās gudrības. Pie “Zīlīšu”grupiņas bērniem ciemojās Emīla mamma, pastāstot, kas ir elektrība, kas ir un kas nemaz nav droši. “Zvirbulēniem”, savukārt, daudz jaunu draugu. Tagad divgadnieki, kuri nāk “Mazputniņā”jau no septembra, jūtas pavisam lieli un palīdz audzītēm ar mazajiem bērniem. Ko “Cīrulīši”? Svin jubilāriem ballītes, apciemo Konču un Buko. Tie ir divi īpaši suņi. Dzenīši un pūcītes turpina cītīgi zīmēt ilustrācijas topošajai grāmatai, arī dodas uz Madonu mācīties peldēt. “Pūces skolas” bērni gatavojas doties uz Rīgu pie lielā Džimbas, tāpēc jāpabeidz mācības. Kādas? Par drošību attiecībās ar cilvēkiem! Trim ti rim aprīlim!

 

Mazs, liels, lielāks, vislielākais, dižais!

Kā no mazas sēkliņas izaug lieli koki, tā no maziem bērniem izaug lieli, bet reizēm pat izcili cilvēki. Pavasarī kopā ar bērniem sējam un stādām, lai līdz pat rudenim pētītu, kā notiek šī brīnumainā izdīgšana, augšana, ziedēšana, augļu aizmešanās un nobriešana. Ar cilvēkiem patiesi ir līdzīgi: tie ir jākopj un jālaista gluži kā augi. Ko mācāmies šajā pavasarī? “Pūces skolas” bērni mācījās uzņemt ciemiņus, jo esam etwinning projektā “Ciemos nāku, ciemos eju!” Bērni uzņēma ciemiņus no Madonas pirmsskolas “Saulīte”. Pēc nedēļas pašiem jāpošas ciemos! Kā? To arī ir jāiemācās! Lai neaizmirstu senās tradīcijas, tās ir jātur dzīvas, tāpēc bērniem mācījām tradicionālās olu krāsošanas metodes, Lieldienu rotaļas un dziesmas. Vai zināt, kā Lielajā dienā aizdzen visu nevēlamo no mājas? “Prom mežā, tiš mežā, no mājām ārā!” Svētkus kopā ar bērnudārza bērniem svinēja 2.klases skolēni, kuri ļoti atbildīgi uzņēmās savu lielo palīgu lomu. Dodoties pastaigās un pārgājienos, var pētīt ne tikai dabu, mācīties to saudzēt un kopt, bet arī nostiprināt prasmi skaitīt un lasīt. Vecpiebalgas bibliotēkā notika “Mazpuniņa” mazo lasītāju klubiņa bērnu tikšanās ar mūsu bērnudārza un skolas absolventu, nu jau profesionālu mākslinieku Sandi Mūrnieku. Tajā vēlreiz lasījām mūsu Ingunas Baueres sacerētos dzejoļus un stāstiņus bērniem. Sandis aicināja bērnus uzmanīgi tajos ieklausīties, lai pēc tam atainotu zīmējumā tieši to vārdu vai domu, kas īpaši palikusi prātā. Kas no tā iznāca, redzēsim grāmatā, kuras atklāšana notiks Nacionālajā bibliotēkā Rīgā 17.maijā. Kopjam, laistām, mīļojam un audzējam kopā!

Klau, tur klauvē pavasaris!

Kas liecina, ka ir pavasaris? Kā to var sadzirdēt? Jāiet pavisam klusītēm ar binokļiem skatīties un klausīties uz mūsu putnu bērnudārzu! Kā to var sagaršot? Noplūcot pašu stādītos lociņus! Kā to var ieraudzīt, sadzirdēt un sasmaržot? Dodoties pārgājienos! Pavasari mazajās un lielajās sirdīs atnesa arī kopā svinētie svētki: Sirsniņdienas orķestris, Lego svētki, Ciemiņu diena un Mazo lasītāju svētki. Šoreiz Sirsniņdienas tēma bija mūzikas instrumenti. Bērniem tie bija kopā ar vecākiem gatavoti brīnišķīgi, radoši un īpaši mīļi, jo- pašu gatavoti! Svētkos uzstājās arī skolēni ar īstiem mūzikas instrumentiem: vijolnieces Luīze un Madara (4.klase) , flautistes Lorete (4.klase) un Lēna (2.klase),un pianists Jānis (4.klase). Tas bija lielisks paraugs mazajiem bērnudārza draugiem! Priecājāmies arī par 4.klases skolnieces Loretes gleznām, kuras tagad priecē ikkatru bērnudārznieku. Lego svētkos visus pārsteidza skolotāja Anša uzbūvētā pils un kopā ar skolēniem uzmeistarotie lego roboti. Bija apbrīnas cienīgas celtnes arī no bērnudārza un sākumskolas lego meistariem. Katram dalībniekam pateicamies un vēlam nezaudēt radošumu un pacietību, jo tieši šādas īpašības ir visnepieciešamākās, strādājot gan ar lego, gan lieti noderēs nākotnē. No konkursam iesūtītajiem video izveidosim kopīgu filmiņu, jo leģendas bija tik pasakainas, ka noteikti jāsaglabā! Mazo lasītāju svētku tēma šoreiz bija pieklājība. Svētku ciemiņi, 3.klases skolēni,rādīja priekšnesumus, lieliski tiekot galā ar lielajām lellēm un grāmatu lasīšanu. Mazo lasītāju klubiņa tikšanās šomēnes bija “Balgas stropā”, kur grāmatu angļu valodā lasīja Su un Irina. Abas meitenes ik nedēļu arī vada vecāko grupu bērniem nodarbības angļu valodā, kurās apgūtās prasmes šoreiz varēja likt lietā. Savukārt, mammu un tētu, audzīšu un auklīšu bērnības mīļākajām grāmatām ierādījām goda vietu mūsu bibliotēkas lasītavā, izveidojot tur izstādi. Visgaidītākie ciemiņi bērnudārzā, protams, ir mammas, tēti, omes un opīši. Bērni Ciemiņu dienas rīta muzikālajā sveicienā ļoti centās iepriecināt savus visgaidītākos viesus. Ciemiņiem bija arī iespēja redzēt nodarbības un uzklausīt psiholoģi Daci Čibli. Turpinām ik trešdienu tikties ar Vilmas tēti fizioterapeitu Tomasu Vegneru. Ja vien ziema nesāks cīniņu ar pavasari, tad nākošās nodarbības būs svaigā gaisā!
Lai nāk pavasaris!

Es pats!

Pat dzejnieki apdzejojuši bērna vēlmi darīt pašam. Bērniem ir svarīgi izmēģināt. Viņi drosmīgi ķeras pie jaunām lietām, iepazīstot pasauli. Tikai jāuzticas un jāļauj: mēģināt, kļūdīties un darīt atkal! Jāiedrošina, jo: nemaz nav viegli, piemēram, sekojot instrukcijai, salikt lego. Te palīdz skolotājs Ansis. Vai ir viegli saprast, kas ir balets? Kādas sajūtas ir, kad jādzied publikas priekšā? Te, savukārt, palīdz mūzikas skolotāja Agita. Kas ir patskanis, kas līdzskanis, kur ir mēlīte, kad sakām “l”? Saprast palīdzēs logopēde Zaiga. Ar sporta skolotāju Līgu visātrāk sapratīsi, kā stabili turēties uz slēpēm un braukt no kalna tā, ka vējš gar ausīm svilpo. Pie Montessori skolotājas Vivitas īpaši sagatavotā vidē var apgūt ne tikai lielumus, figūras, burtus un ciparus, bet arī astronomijas, bioloģijas un pat inženierijas gudrības. Kopā ar citiem grupiņas bērniem vislabāk var mācīties draudzīgi dalīties, pagaidīt, palīdzēt. Kopā ir daudz interesantāk iet pagalmā veidot brīnumainas lietas no sniega. Kopā iet ekskursijā uz skolas muzeju, bibliotēku un mākslas skolas bērnu darbu izstādi. Kopā sagaidīt ciemiņus: šoreiz ugunsdzēsējus Haralda tēti un Noras tēti.
Kopā ar audzītēm var iepazīt pārsteidzošas lietas. Hmm, brīnījās bērni, braucot autobusā un dziedot līdzi dziesmai, kuru atskaņo telefonā: “Kāpēc dziesma vairs neskan?… Internets “pārtrūka”? Kas ir internets?…”Pārtrūka”? … “Bet es”, teica kāds puisēns, “braukšu ar lauzējkuģi!” Zinat vai minat, kas tas ir!