Es pats!

Pat dzejnieki apdzejojuši bērna vēlmi darīt pašam. Bērniem ir svarīgi izmēģināt. Viņi drosmīgi ķeras pie jaunām lietām, iepazīstot pasauli. Tikai jāuzticas un jāļauj: mēģināt, kļūdīties un darīt atkal! Jāiedrošina, jo: nemaz nav viegli, piemēram, sekojot instrukcijai, salikt lego. Te palīdz skolotājs Ansis. Vai ir viegli saprast, kas ir balets? Kādas sajūtas ir, kad jādzied publikas priekšā? Te, savukārt, palīdz mūzikas skolotāja Agita. Kas ir patskanis, kas līdzskanis, kur ir mēlīte, kad sakām “l”? Saprast palīdzēs logopēde Zaiga. Ar sporta skolotāju Līgu visātrāk sapratīsi, kā stabili turēties uz slēpēm un braukt no kalna tā, ka vējš gar ausīm svilpo. Pie Montessori skolotājas Vivitas īpaši sagatavotā vidē var apgūt ne tikai lielumus, figūras, burtus un ciparus, bet arī astronomijas, bioloģijas un pat inženierijas gudrības. Kopā ar citiem grupiņas bērniem vislabāk var mācīties draudzīgi dalīties, pagaidīt, palīdzēt. Kopā ir daudz interesantāk iet pagalmā veidot brīnumainas lietas no sniega. Kopā iet ekskursijā uz skolas muzeju, bibliotēku un mākslas skolas bērnu darbu izstādi. Kopā sagaidīt ciemiņus: šoreiz ugunsdzēsējus Haralda tēti un Noras tēti.
Kopā ar audzītēm var iepazīt pārsteidzošas lietas. Hmm, brīnījās bērni, braucot autobusā un dziedot līdzi dziesmai, kuru atskaņo telefonā: “Kāpēc dziesma vairs neskan?… Internets “pārtrūka”? Kas ir internets?…”Pārtrūka”? … “Bet es”, teica kāds puisēns, “braukšu ar lauzējkuģi!” Zinat vai minat, kas tas ir!

Sniga sniegi, putināja…

Kādam sniegs dara gauži, aizputinot ceļus un takas, bet bērniem bērnudārzā, tiem gan ne! Kāpēc? Jo sniegu var pētīt: izkausē un skaties, cik tīrs tas bijis! (Te dažs labs no bērniem noskurinās, jo tikko paklusām sniegu pagaršojis…) Var tajā ievelties un, skat, sniega eņģelis gatavs! Var būvēt māju no sniega ķieģeļiem. Kad ir auksts, var sasaldēt ledus balonus. Sniegu var izkrāsot! Var slēpot un braukt ar ragaviņām no kalniņa. Kad ir sniegs un ir auksti, var pārrunāt, ko velkam mugurā, tad uz lielas lapas uzzīmēt sevi un izkrāsot. Ja ārā putenis zemi ar debesīm griež kopā, var gatavot brīnumainas lietas no lego vai putnu barotavu no piena un sulas pakām, var trenēties sist naglas ar āmuru. Var lasīt un klausīties, kā lasa citi!
“Pūces skolas” bērni devās mācību ekskursijā uz ZAAO poligonu Daibē, kur ne tikai apskatīja teritoriju, bet kopā ar skudru Urdu apguva gudrības nodarbībā “Rotaļlietu stāsts”. Bērni noskaidroja, no kādiem materiāliem izgatavo rotaļlietas. Secināja, kur nonāk saplēstās rotaļlietas. Gatavoja savu rotaļlietu no kartona. Darbojās ar BeeBot bitītēm. Savukārt, pēcpusdienā bērnus gaidīja uz nodarbību Kosmosa izziņas centrā Cēsīs, kur klausījās, darbojās, pētīja un atbildēja uz jautājumiem par planētām, kosmosu un astronautiem. Veidoja arī raķeti no klučiem. Par paveikto bērni saņēma arī apliecības.
Janvārī ir laiks, kad atceramies 33 gadus senus notikumus, kuri palīdzēja nosargāt mūsu valsti. Katru bērnu, katru audzīti un auklīti 19.janvāra rītā lūdzām nākt uz bērnudārzu ar malkas pagali pateicības un piemiņas ugunskuram.

Iedvesmojamies viens no otra

Labas un noderīgas tradīcijas jāturpina. Šāda tradīcija bērnudārza kolektīvam ir doties pēc jaunām idejām ciemos uz kādu citu pirmsskolu. Šoreiz ceļš veda uz “CreaKids” dārziņu Rīgā. Tur mūs laipni uzņēma un dalījās pieredzē vadītāja Daina Kājiņa. Pārrunājot redzēto un dzirdēto, secinājām, ka varēsim savus mazputniņus iepriecināt ar ko jaunu, kas ieraudzīts ciemojoties. Šajā mācību gadā arī abonējam digitālos materiālus, kurus izstrādājuši “CreaKids”pedagogi, realizējot Erasmus+ projektu. Tagad laipni gaidīsim atbildes vizītē rīdziniekus! Lai smeltos prieku , pēc tam devāmies uz Modes muzeju un Brīvdabas muzeju, kurā apbrīnojām Latvijas gaismas mākslinieku veikumu izstādē “Trejdeviņi”. Lai krāsains gads!

Brīnumus gaidot…

Tūlīt, tūlīt būs klāt gada gaidītākie svētki- Ziemassvētki. Kā mēs tiem gatavojāmies? Kad sāk skaitīt paveiktos darbus, rokām pietrūkst pirkstu! Skaitām kopā: nagliņu darbnīcā sitām Ziemassvētku bluķī naglas, māla darbnīcā kopā ar lielajiem rūķiem Elias mammu Ingu un Adrijas un Ellas omi Ivetu no māla veidojām cimdiņus, piparkūku darbnīcā kopā ar Roberta un Evelīnas māmiņu Inesi cepām piparkūkas, visi kopā devāmies noslēpumainā pārgājienā uz Oto un Emmas vasaras mājiņu, pa ceļam salasot palaidnīgā rūķa izmētātos cimdiņus, pagatavojām un iznēsājām apsveikumus dažādām iestādēm. “Pūces skolas” bērniem bija uzdevums kā īstiem pastniekiem, sašķirot un iznēsāt pa grupiņām Ziemassvētku pastu. Arī sanagloto bluķi cītīgi vilkām trīs reizes apkārt dārziņam, lai aizvilktu prom visu slikto un nevajadzīgo. Kad bluķis jau dega ugunskurā, pētījām, kādas krāsas ir liesmas. O, dažādas, nudien! Jau otro reizi pie mums notika Ziemassvētku labdarības tirgus. Šoreiz balsojums noteica, ka ietirgotos līdzekļus tērēsim, iegādājoties āra skatuves piederumus bērniem. Mācījāmies, ka ne tikai jāgaida dāvanas, bet jācenšas iepriecināt arī pašam. Bērni veidoja savus kalendārus un citus rokdarbus, ar kuriem pārsteigt savus mīļākos cilvēkus. Visi- lielie un mazie- kopā piepildījām Drosmes kasti, kuru nogādājām mūsu doktorātā. Ziemassvētku vecīti šogad gaidījām ciemos pagalmā. Visi kopā. Šis bija notikums bērniem, bērnu priekam, pārsteigumam, labsajūtai, būšanai kopā ar savu grupiņu, audzītēm, vecākiem. Lai skan dziesmas un dzejoļi pie eglītes visās mājās! Sirsnīgi sveicam!

Gaidīšanas laiks.

Vai ziniet, kas svētkos ir visjaukākais? To gaidīšana! Gatavošanās. Pamazām viss top: rotājās logi, rotājās telpas un pagalms, raugāmies arī pēc kuplākās eglītes. Katrai grupai sagādājam pa bluķim, kuram atstāt visas bēdas, niķus un stiķus. Ģimenēm uzdots darbiņš ik vakaru atvērt īpašo Mazputniņa interaktīvo kalendāru, lai noklausītos kādas audzītes vai auklītes lasīto vakara pasaciņu. Jāsāk gatavot apsveikumi Ziemassvētku pastam un nest mazas dāvaniņas Drosmes kastei. Jāiet slēpot un stumt ar lāpstām sniega kalni! Jau trešo reizi jāsatiekas Mazo lasītāju klubiņā, lai noklausītos rakstnieces I.Baueres īpaši mazputniņiem sacerētos stāstiņus un dzejoļus. Savukārt, Gudrā pūce bibliotēkā uz satikšanos uzaicināja jaunākos- cīrulīšu grupiņas bērnus. Šī bija noslēdzošā projekta “Grāmatu starts” tikšanās. Varbūt atkal nākamgad? Turam īkšķus! “Dzenīša skolas” grupas bērni devās apskatīt ukraiņu mākslinieka skulptūru izstādi. Lielākai daļai bērnu šī bija pirmais mākslas darbu izstādes apmeklējums mūžā!
Bērni sajūtot arī to, kas pieaugušo acīm, ausīm, arī sirdīm bieži vien paslīd garām. Der ieklausīties, ticēt, cerēt un gaidīt brīnumus!

Gaidīsim uz ziemassvētku eglīti

Kā samīļot savu Latviju?

Labas domas un labi darbi sasilda cilvēku sirdis. Mēs ceram un ticam, ka tā mēs varam samīļot arī savu Latviju: svinot Mārtiņus, kas paver ziemas vārtiņus, aizdedzot lāpas pie Tēvzemes aizstāvju kapiem, sakopjot un rotājot savu dārziņu, lai svinētu Latvijas dzimšanas dienu. Svinējām ar pašu ceptām kūkām, ar dziesmām un dzejoļiem, pildot uzdevumus par Latviju, noskatoties video “Sasildi, saulīte, manu zemīti”, kurā redzami bērni pie savām mājām. Mīlam un mīļojam savu Latviju!

“Augsim lieli, augsim stipri, būsim sveiki, veseli!”

Pirms 4 gadiem bija pirmais projekts, pirmās talkas, kuru rezultātā mežs pie Vecpiebalgas bērnudārza tika sakopts un piemērots bērnu aktivitātēm.

Šogad, iegūstot 757 euro Cēsu pašvaldības kopienu iniciatīvu projektu konkursā, darbu varēja turpināt, pilnveidojot  un uzlabojot meža sporta šķēršļu taku, radot vietu bērniem aktivitātēm, kustībai, būšanai svaigā gaisā kopā ar draugiem un ģimenēm.

Kā darbi veicas labāk- ja to dara viens, vai tad, ja dara kopā ar atsaucīgiem, ieinteresētiem, zinošiem, labiem cilvēkiem?

Pateicamies

sporta klubam “Vecpiebalga”, īpaši,  Edgaram Bērzkalnam un Aivaram Gulbim,

daudzkārtējam un ilggadīgam atbalstītājam Andim Dzenim,

aktīvajai un atsaucīgajai sporta skolotājai Līgai Glāzerei-Spalviņai,

sporta skolotājas vīram, kurš atbalsta ar idejām, ieteikumiem, savu laiku un darbu- Intaram Spalviņam, kā arī

talciniekiem- tētiem, pašvaldības strādniekiem un kooģenerācijas stacijas darbiniekam Aināram Irbītim !

Projekta noslēguma svētkos, kopā pārrunājām uzvedības un kārtības noteikumus, kurus bērni bija arī uzzīmējuši un uzrakstījuši.

Savukārt sportiskās aktivitātes bērnus tā aizrāva, ka mājup visi devās veselīgi sārtiem vaigiem.

Augsim lieli, augsim stipri

Būsim sveiki, veseli

Uzdziedāsim, uzdziedāsim

Augstu laimi Latvijai!

“Ieraugi un iepazīsti Vecpiebalgu ar beebot robotu acīm!”

Liels var būt ne tikai koks vai kalns, bet arī darbs.

Tā 16.novembrī 3.klases skolēni kopā ar bērnudārza “Pūces skolas” bērniem satikās Vecpiebalgas bibliotēkā, lai nosvinētu viena liela darba pabeigšanu. Kas bija šis darbs?

Bērni iesaistījās projektā, veidojot paklājiņus ar uzdevumiem beebot robotiem. Lai veiksmīgāk to izdarītu, pirms tam ciemojoties K.Skalbes muzejā, uzzinot svarīgas lietas par pasaku ķēniņu un iepazīstot interaktīvo izstādi. Bērniem bija iespēja arī nodemonstrēt savas zināšanas par Vecpiebalgu, tās ievērojamākajām vietām, cilvēkiem un vēsturi, darbinot beebot robotus.

Pēc tam, veidojot savus uzdevumus beebot robotiem, bērni lika lietā iegūtās zināšanas, gudroja jautājumus un arī piemeklēja atbilstošus attēlus.

Lai bērnu garadarbus varētu maketēt, izdrukāt un nodot citiem zināšanu pārbaudei un programmēšanas prasmju attīstīšanai, atlika izmantot Cēsu novada pašvaldības Kultūras pārvaldes projektu konkursā piešķirto finansējumu- 1000 euro. Par to tika iegādāti arī beebot roboti un to uzlādes stacija.

Projekta noslēgumā īpaši tika godināta pasaka “Kaķīša dzirnavas” un to autors, jo šis ir pasakas 110. jubilejas gads. Par godu tam datorikas pulciņā Beāte Mozuļčika un Paula Kļaviņa bija saprogrammējušas  īpašus animētus sveicienus, iepriecinot visus klātesošos.

“Pūces skolas” bērni ar 3.klases skolēnu atbalstu lieliski tika galā ar beebot uzdevumiem.

Vērojot, kā darbojās bērni, radās pārliecība, ka projekta rezultātā  tika radīta iespēja interaktīvā veidā iepazīt dažādas ar Vecpiebalgu un tās kultūrvidi saistītas tēmas, piemēram, Vecpiebalgas ievērojamākās vietas, apskates objektus, Kārļa Skalbes pasaku varoņus.

Domājam un strādājam, lai aug zinoša un prasmīga jaunā paaudze!

Kas jauns “Mazputniņā”?

Tas ir pat neticami, cik daudz notikumu, par kuriem jāpastāsta, var sakrāties pa pāris nedēļām! Šķiet tik tikko aicinājām kopā veidot mūsu “Mazputniņa” bibliotēku, bet, rau, jau esam nosvinējuši pirmos mazo lasītāju svētkus! Izrādījās, ka grāmatu topa virsotnē bija pasakas par Vinniju Pūku un Ričiju Rū. Apskatījām, kādas tik grāmatas ir mūsu lielajā Vecpiebalgas bibliotēkā! Atradām vissmagāko, vislielāko, visplānāko un vismazāko. Arī grāmatu ar spogulīti un grāmatu ar lodziņiem. Ciemos atnāca gudrā pūce un 3.klases skolēni, kuri bija iemācījušies labi lasīt un pat nospēlēt kā teātra izrādes pasakas katrai bērnudārza grupiņai. Tagad turpinām lasīt, lai satiktos atkal ballītē- otrajos mazo lasītāju svētkos decembrī. Esam mīļi sagaidījuši arī ciemiņus no pensionāru klubiņa “Pīlādzītis”, ar kuriem kopā padziedāts, rotaļā iets, atmiņu albums izšķirstīts, parunāts un padziedāts. Šajā dienā saņēmām arī saldu un veselīgu dāvanu no biteniekiem L.Plūmes un V.Nagļa- katrai grupiņai pa medus spainītim. Sirsnīgi un dāsni. Pirms kāda laika sporta takā talkoja tēti, tagad bērni, nesot ar spaiņiem un vedot ar ķerrām skaidas. Darbs mīl darītāju un kopā darbs vieglāk sokas! Kā mīļu ciemiņu bērni sagaidīja arī pirmo sniegu, ķerot pārsliņas uz mēles, uz cimdiem, veļot pirmos dīvainos un lapainos sniegavīrus. Bērni aug prātīgi, apgūstot dažnedažādas gudrības. Aug veseli, izvingrojoties, skrienot un arī peldoties baseinā. Aug un top par nākotnes cēlājiem. Esam kopā un palīdzam augt!