Sveicieni no bērnudārza!

“Mazs cinītis gāž lielu vezumu!”- tā teikts sakāmvārdā. Tieši tā var teikt arī par mūsu mazputniņiem, jo bērni turpina ar dažādām aktivitātēm iepazīt sevi, iepazīt savu bērnudārzu, savu pagastu. Dzenīši un pūcītes bija mācību ekskursijā uz zemnieku saimniecību “Stupēni”. kur izbaudīja kartupeļu talkas priekus. Raža no savām bērnudārza lecektīm arī jau novākta, nogaršota un apbrīnota. Rotaļnodarbībās un ikkatru brīdi darbinām rokas, kājas, iesaistām visas maņas. Mācamies uzklausīt, sadarboties, cienīt un nedarīt otram to, kas pašam nepatīk! Vienā vārdā: augam!

Pirmie lielie darbi “Mazputniņā”

Atkal esam satikušies “Mazputniņā” un varam darīt labas lietas, jo kopā ir jautrāk, kopā ir interesantāk, kopā esot, varam mācīties viens no otra! Lai pārliecinātos, cik katrs izaudzis, bērni mērījās, izmantojot sentēvu metodi: atzīmējot savu garumu uz durvju stenderes. Vai variet iedomāties, cik aizraujoši būs mērīties atkal pirms vasaras brīvlaika?! Bērni pētīja ne tikai sevi, savu matu un acu krāsu, bet pārliecinājās, kas izaudzis pašu sētajās un stādītajās dobītēs. Jā, patiešām- pašu audzēts kālis ir super salds! Skaitīt, cik kartupeļi izauguši, arī ir svarīgi! Bērni ievāca sēklas no augiem, lai nākamajā pavasarī var sēt atkal! Kur likām lakstus? Mūsu jaunajā bioloģisko atkritumu kastē! Kopā dziedot, sportojot, zīmējot, rotaļājoties, bērni mācās tik daudz, ka pat grūti to aptvert! Viena īpaši svarīga lieta, ko cītīgi paturējām prātā: jāapsveic tēti un opīši Tēvu dienā! Ļoti ceram, ka iepriecinājām ikvienu tēti, ikvienu opīti, ar mazajiem, bet sirds siltajiem video sveicieniem! Priecājamies arī par saulaino piektdienu, kad visi, kas vien vēlējās, varēja izmantot īpašo, Tēvu dienai sagatavoto foto arku. Prieks rada prieku!

Zinību diena “Mazputniņā”

“Audzīt, audzīt, kas tad tas?
Bērni nāk! Nu un kas?
Pretī iešu, vārtus vēršu,
Samīļošu, apmīļošu!”
Šogad Zinību dienas rītā ar mazputniņiem un vecākiem tikāmies pagalmā, lai kopā priecātos, kā jaunākais audzēknis Tomass ar vecākiem ceļ mastā Latvijas karogu, lai pateiktos par atsaucību un palīdzību Martas Ķaukules tētim, Oto Šulca, Olivera Greiziņa, Haralda Krieviņa, Augusta Mivrenieka vecākiem un vecvecākiem, lai suminātu skolotājas Inesi Radvilaviču un Zaigu Ņikandrovu, saņemot atzinību par radošu, atbildīgu un pašaizliedzīgu darbu. Lai būtu iespēja apskatīt, kas jauns laukumiņā, iespēja vecākiem aprunāties vienam ar otru, bērniem satikties, iepazīt audzītes un auklītes, bija sagatavoti 6 dažādi uzdevumi: iegriezt mūzikas ratu un spēlēt gongus, izbraukt Drošības laukumu, izpētīt, kas izaudzis pašu bērnu pavasarī sasētajās augstajās dobēs, izskriet mīļumstafeti un nofotografēties, sēžot īpašajos spārnotajos krēsliņos, jo esam taču “Mazputniņš”, zīmēt un rakstīt uz īpašā rudens rata!

Vai dzirdi?

Nu sanāca Jāņa bērni no maliņu maliņām!

Saules sasildīti, vējiņa apmīļoti, jāņuzālēm rokās, vainagiem galvās mazie un lielie Jāņa bērni no bērnudārza devās līgot. Pa ceļam tika izdziedātas  gan Līgo dziesmas, gan citas tautasdziesmas, jo tā ceļš vieglāk ejams. Līdzi ņēmām arī jāņuzāles zīlēšanai, jo šis, Saulgriežu, laiks ir tam īsti piemērots! Līgotāji satika bibliotekāri Līgu, Oskara mammu Līgu un vecmāmiņu Intu, kas ir īsta Jāņa māte! Pie savas mājas droši līgotājus sagaidīja Jānis Avens, kuram jau esot “puspieci” gadi! Kārlis ieveda līgotājus pie savas  omītes Ingunas un mammas Madaras, bet uz “Priedulāju” balkona visus sagaidīja mūsu dārzniece Līga, iepriecinot līgotājus, ar striķīti nolaižot konfekšu grozu un kvasa pudeli. Kad devāmies tālāk uz pagasta domes ēku, virs galvām lidinājās vesels pulks ar stārķiem, ko vienbalsīgi tulkojām kā labu zīmi: bērni mūsu “Mazputniņā” būs! Mums izdevās sagādāt svētku prieku pašvaldības darbiniekiem, bet, kad atgriezāmies savā dārziņā, saņēmām savu devu īsta prieka: pašvaldības meitenes nu aplīgoja mūs, sadāvinot kārumus katram mazajam un lielajam līgotājam. Vēl paspējām satikt audzīti Ilzi, kura esot gan Jāņa meita, gan Jāņa māsa, gan Jāņa sieva! Skolā satikām direktori Ilonu un skolotāju Taņu, Anitu, dežuranti Vivitu, kurām arī tika pa Līgo dziesmai. Pirms doties uz dārziņu vēl aplīgojām frizieri Līgu. Pa ceļam parunājām arī par ticējumiem, ieražām, dažas pat likām lietā, piemēram, aizkrāvām durvis audzītei Mārītei, jo viņas nebija mājās, kad līgotāji bija sanākuši. Pateicība Oskara mammai un omītei par kārumiem, kuri mūs sagaidīja dārziņā!

Klāt vasara!

Šajā laikā, kad dabā viss zaļo un zied, ir lieliska iespēja pētīt un izzināt, tāpēc mazputniņi devās pārgājienos, turpināja kopt augus lecektīs, darīt mazus un lielus darbus. Paši lielākie mūsu mazputniņi teica atā bērnudārzam, lai rudenī drošu soli dotos uz skolu.

Acis darba izbijās, rokas darba nebijās!

Ikviens darbs ir svarīgs un nozīmīgs, īpaši jau tad, ja to var darīt kopā ar draugiem, piemēram, sagrābt nopļauto zāli, aplaistīt lecektīs augus, pētīt kukaiņus, saplūkt tējas zāles, uzpīt vainagus un pat fanot par Latvijas hokeja komandu. “Pūces skolas” bērni, kā jau lielākie mūsu bērnudārzā, dara pavisam nopietnas lietas, piemēram, klausās lekciju Zoom platformā par skudrām un to dzīvi, kuru vadīja Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes projekta “Skudru pētnieks” pedagogi. Savukārt, ar lielu prieku un aizrautību kopā ar skolotāju Vivitu bērni mērīja, svēra un prātoja. Darbīgs pavasaris! Pat lietus mākoņi to nespēja sabojāt!

Prieks ir dzīves enerģija.

Bērni prot priecāties par visu un tas ir brīnišķīgi, tāpēc arī enerģijas bērniem nekad nepietrūkst!
Olimpiskajā mēnesī katrs darīja, cik varēja: pildīja olimpiskā kalendāra uzdevumus kopā ar citiem grupiņās, kopā ar skolotāju Līgu un arī mājās, bet 21.maija rītā kopā ar visu Latviju, izvingrojot rīta vingrošanas kompleksu, saņemot diplomus, uzlīmes un medaļas.
Lai bērni augtu laimīgi, viņi ir jāapmīļo, tāpat ir arī ar augiem, kurus bērni ar rūpību un mīlestību sēja lecektīs un nu turpina kopt.
Bērnudārza laukumā uzradusies īpaša mājiņa kukaiņiem! Paldies Augusta tētim un opītim! Nu tik ir ko pētīt un priecāties!
Vai zinājāt, ka vārds LEGO tulkojumā nozīmē “spēlēties labi”? Tā jau arī patiešām ir, jo darbojoties ar lego ir jāprāto un jāfantazē, tas rada prieku un gandarījumu.Pirmo reizi mūsu “Mazputniņā” notika Lego svētki: ar apbrīnojamu izstādi, ar jaunu lego komplektu pirmatklāšanas prieku, ar satikšanos Zoom, kurā uzklausīt sākumskolēnus- legomānus Madaru, Jāni B., Paulu, Patriku un Jēkabu, Reinu, Elzu E. un Gati. Svētki izdevās interesanti un prieka pilni!

Šķiet, ka bērnudārzā esam radījuši jaunu ticējumu: “Tas, kuram no rīta bijusi rīta rosme, tam visu dienu būs kārtīga DARBA rosme!” Ticējums pārbaudīts darbībā: izvingrojies, izkusties, izskrienies un enerģijas pietiks visai dienai! Jā, bet kur var satikt vērīgus dabas pētniekus un putnu balsu klausītājus? Kur sastapsiet čaklus stādiņu audzētājus un veiklus sportotājus?  Kur top krāsām bagāti un radoši darbiņi? Jā, “Mazputniņā”!