Mazs, liels, lielāks, vislielākais, dižais!

Kā no mazas sēkliņas izaug lieli koki, tā no maziem bērniem izaug lieli, bet reizēm pat izcili cilvēki. Pavasarī kopā ar bērniem sējam un stādām, lai līdz pat rudenim pētītu, kā notiek šī brīnumainā izdīgšana, augšana, ziedēšana, augļu aizmešanās un nobriešana. Ar cilvēkiem patiesi ir līdzīgi: tie ir jākopj un jālaista gluži kā augi. Ko mācāmies šajā pavasarī? “Pūces skolas” bērni mācījās uzņemt ciemiņus, jo esam etwinning projektā “Ciemos nāku, ciemos eju!” Bērni uzņēma ciemiņus no Madonas pirmsskolas “Saulīte”. Pēc nedēļas pašiem jāpošas ciemos! Kā? To arī ir jāiemācās! Lai neaizmirstu senās tradīcijas, tās ir jātur dzīvas, tāpēc bērniem mācījām tradicionālās olu krāsošanas metodes, Lieldienu rotaļas un dziesmas. Vai zināt, kā Lielajā dienā aizdzen visu nevēlamo no mājas? “Prom mežā, tiš mežā, no mājām ārā!” Svētkus kopā ar bērnudārza bērniem svinēja 2.klases skolēni, kuri ļoti atbildīgi uzņēmās savu lielo palīgu lomu. Dodoties pastaigās un pārgājienos, var pētīt ne tikai dabu, mācīties to saudzēt un kopt, bet arī nostiprināt prasmi skaitīt un lasīt. Vecpiebalgas bibliotēkā notika “Mazpuniņa” mazo lasītāju klubiņa bērnu tikšanās ar mūsu bērnudārza un skolas absolventu, nu jau profesionālu mākslinieku Sandi Mūrnieku. Tajā vēlreiz lasījām mūsu Ingunas Baueres sacerētos dzejoļus un stāstiņus bērniem. Sandis aicināja bērnus uzmanīgi tajos ieklausīties, lai pēc tam atainotu zīmējumā tieši to vārdu vai domu, kas īpaši palikusi prātā. Kas no tā iznāca, redzēsim grāmatā, kuras atklāšana notiks Nacionālajā bibliotēkā Rīgā 17.maijā. Kopjam, laistām, mīļojam un audzējam kopā!