Lapu talka Saulrietos un Kaikašos

Pavisam drīz sezonu sāks Vecpiebalgas muzeji. Lai apmeklētāji varētu priecāties par sakopto apkārtni, 8.klases skolēni un audzinātāja talkoja pie   K. Skalbes ,,Saulrietiem, bet 10.klases skolēni un audzinātāja-  A. Austriņa ,,Kaikašiem”.

Astotie pārliecinājās, ka iepriekšējā pavasarī stādītās liepiņas alejā ir ieaugušas. Pēc labi paveiktā darba visi kopīgi pasēdēja kopā ar muzeju vadītājām – I. Muižnieci, Ēriku un L. Balodi.