Ēnu diena 2024

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

4.aprīlī Vecpiebalgas vidusskolas 21 skolēns arī piedalījās Ēnu dienā. Jaunieši iepazinās ar izvēlētās Ēnas ikdienu, līdzdarbojās, izrādīja iniciatīvu, uzdeva jautājumus. To visu atspoguļoja aprakstā ,,Mana Ēnu diena”.

Kur ēnoja, ko ēnoja (profesija)

Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas struktūrvienība Taurenē PII ,,Asniņš, montesori skolotāja

SIA ,,Skogssallskapet”, mežu apsaimniekotājs

Vecpiebalgas vidusskolas PII ,,Mazputniņš”, pirmsskolas skolotāja

,, Latvijas Lauku serviss”, traktortehnikas operators

SIA ,,Group”, remontstrādnieks ēkās

SIA ,,Saime BJ”, pārdevēja

SIA ,,Jaunbērziņi”, būvdarbu vadītājs

K/S Cēsu RPB veikals ,,Ineši”, veikala vadītāja

Dzelzavā ,,Galdnieki”, galdnieks

Latvijas Republikas prokuratūras struktūrvienība – Vidzemes prokuratūra, prokurors

VSIA ,,Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”, teātra direktors

LPP LATVIA, vizuālais merčendaizers

,,BALTIC AGRO MACHINERY”, izbraukumu inženieris (UAAS TEHNIKAS)

Cēsu muzejs, muzeja direktors

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkņa izmeklēšanas nodaļa, izmeklētājs