eTwinning projekts “Ciemos nāku, ciemos eju!” “Mazputniņā”

“Mazputniņš” pirms trim gadiem pirmo reizi iesaistījās eTwinning projektā. Pirmā pieredze bija lieliska, tas iedrošināja turpināt meklēt sadarbības partnerus un iesaistīties arī citos projektos. Skolotāju kolektīvā pārrunājot, pie kādām bērnu  prasmēm un iemaņām būtu jāpiestrādā, secinājām, ka izzūd tradīcijas, kuras, mūsuprāt, ir ļoti nozīmīgas un būtu noderīgas bērniem nākotnē. Šajā mācību gadā “Pūces skolas” bērni mācījās gaidīt ciemiņus un devās ciemos arī paši. Projekta nosaukums skanēja “Ciemos nāku, ciemos eju!”, bet sadarbības partneri bija Madonas p.i.i. “Saulīte” sagatavošanas grupiņas “Taurenīši” bērni un darbinieki. Kādas prasmes bērni apguva projekta laikā? Tās bija sociālās prasmes, arī praktiskas lietas, kuras paveicamas pašu rokām. Bērni mācījās plānot gan ciemiņu sagaidīšanu, gan došanos ciemos, atkārtoja uzvedības un kārtības noteikumus, gatavoja ciemkukuļus, domāja, kā iepriecināt, pārsteigt, gatavoja priekšnesumus, arī uzkopa telpas un apkārtni. Bērni paši veidoja projekta logo, balsojot un izvēloties labāko no labākajiem. Divas reizes notika arī satikšanās tiešsaistē. Arī šāda pieredze var noderēt. Ciemos bērni viens pie otra devās ar autobusiem. Kādam tā bija pirmā pieredze! Ļoti daudzi no bērniem nebija bijuši kādā citā bērnudārzā. Tas bija aizraujoši- paskatīties, kā ir citur! Katra dārziņa bērni ar audzītēm bija rūpīgi plānojuši satikšanos. Bija gan praktiski uzdevumi, gan ekskursija, gan sportiskas aktivitātes, gan gardas pusdienas un kārumi! Projekta noslēguma aptaujā bērni atzīmēja, ka zinātu, kā gaidīt ciemiņu, ko ievērot, pašiem dodoties ciemos. Visi bērni vienbalsīgi bija atbildējuši, ka patika uzņemt ciemiņus un arī pašiem doties ciemos. Pedagogi aptaujā bija atzīmējuši, ka lielākie ieguvēji no projekta ir bērni, bet jaunus draugus un zināšanas ieguva arī pieaugušie.Visi bija atzīmējuši, ka ieteiktu šādu projektu realizēt arī citiem. Prasme sadzīvot, būt draudzīgam, saprotošam, savaldīgam noder katras paaudzes cilvēkam. Mācāmies kopā!

Video autore Vivita Ločmele.