Dambretes nodarbības

7. decembrī ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros notika pirmā nodarbība dambretes spēles apguvē.