Sveiciens Latvijas dzimšanas dienā

No 15. līdz 17. novembrim skolā notika projektu nedēļa. Gaidot Latvijas dzimšanas dienu, klašu kolektīvi tika aicināti tuvāk iepazīt valsti un pa klašu grupām veidot projektu par vienu no Latvijas vēsturiskajiem novadiem. Skolēnu uzdevums bija izpētīt un apkopot grāmatā informāciju par sava izraudzītā novada ģeogrāfisko raksturojumu, ievērojamākajiem cilvēkiem, objektiem, notikumiem un novadam raksturīgo: dziesmām, rotaļām, ēdieniem. Projektu prezentācija izvērtās kā savdabīgs sveiciens Latvijai dzimšanas dienā un 17. novembrī kuplināja Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīto sarīkojumu.

Skolas direktores Lolitas Žagares svinīgā uzrunu, skolēnu projektu prezentācijas, patriotiskās dziesmas, dzejoļi, rotaļas un mielasts visus klātesošajos radīja emocionālu saviļņojumu un lepnumu pa savu valsti.