Diskusija ,,RĪCĪBA. ATBILDĪBA. TIESĪBAS”

Skolas ikdienā bieži veidojas dažādas ikdienišķas un ārkārtējas situācijas, kas prasa mūsu līdzatbildību un aktīvu rīcību. Tāpēc  2022.gada 21.janvārī Vecpiebalgas vidusskolas darbinieki – pedagoģiskais un tehniskais personāls – piedalījās diskusijā ,,Rīcība. Atbildība. Tiesības”, kurā modelēja dažādas situācijas, analizējot skolotāju, vecāku, bērnu atbildību un tiesības. Pēc katras situācijas analīzes savu komentāru sniedza Latvijas Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Evita Kalniņa.