Dzejas dienas

Dzejas dienu ietvaros 19.septembrī Vecpiebalgas vidusskolā 1.-12.kl. skolēniem tika organizēta Dzejas stunda ”Mūsu stiprie vārdi”. Klases audzinātāji savai klasei izlozēja ”stipro” vārdu (mīlestība, draudzība, atbildība, iecietība ,drosme ,zinātkāre ,labsirdība ,gudrība, atjautība, pašaizliedzība, pieklājība, čakls, drosmīgs, godīgs), kas bija kā moto tālāko uzdevumu veikšanai. Katra klase, darbojoties komandās, veica 3 dažādus uzdevumus: rādīja dzejoli, veidoja rudens kompozīciju un  fotografēja.