Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas

14. septembrī notika skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas.

Jaunās skolēnu pašpārvaldes sastāvs:

Paula Diāna Šulca- Vecpiebalgas vidusskola pašpārvaldes prezidente.

Sandis Cīrulis- Vecpiebalgas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes prezidentes vietnieks un Bērnu tiesību aizsardzības grupas vadītājas.

Silvestrs Pētersons- Izglītības grupas vadītājs

Valērija Tolkunova- Izglītības grupas vadītāja vietniece

Arvis Kaštanovs- Kulturas grupas vadītājs

Marta Agnese Asare- Kultūras grupas vaditāja vietniece

Artūrs Oļševskis- Sporta grupas vadītājs

Mikus Cimdiņš- Sporta grupas vadītāja vietnieks

Kristers Slavēns – Informācijas grupas vadītājs

Elizabete Kate Antone- Informācijas grupas vadītāja vietniece.