Dzejas stunda ,,Sajust dzejas smaržu”

Šogad Dzejas dienu ietvaros veltījām vienu mācību stundu, lai iepazītu šī gada dzejniekus jubilārus. Visi  skolēni, skolotāji un skolas darbinieki-  vienlaicīgi lasījām dzeju .

1.-3.klašu skolēni iepazina Ulda Ausekļa (80!) dzeju. Atpazina daiļliteratūras grāmatas ar U. Ausekļa dzeju. Piemēram, 1.klases skolēni arī klausījās dziesmu “Vecāmamma man atstāja… ”

(vecāmamma man atstāja grozu zīļu
viņa teica: kad tās iesēsi jutīsi Latviju mīļu
vecāmamma man atstāja aveņu tēju
viņa teica: – kad to dzersi nebārsi Latvijas vējus
vecāmamma man atstāja bišu dravu
viņa teica: kad tās nesis medu teiksi katru dārzu un pļavu
vecāmamma man atstāja savu soli ņipru
viņa teica: – kad tā iesi turēsi Latviju stipru
vecāmamma man atstāja dziesmiņu mazu
viņa teica: kad to dziedāsi godāsi ceļtekās rasu
vecāmamma man atstāja Latviju pašu
viņa neteica, lai to mīlu viņai nebij par to bažu),
bet pauzītē dejoja un dziedāja ,,Piparkūkas danco”.

4.-6.klašu skolēni iepazina maz zināmos Annas Brigaderes ( 160!)  dzejoļus. Veidoja atziņas un zīmējumus par  dzirdētajiem dzejoļiem.

  Šī lielā krāšņā pasaule,
Tā ir tā teiku ābele,
Kas gaida, lai to krata.
Kā ābele zeltābolu
Tā pilna saldu brīnumu,
Grib, lai tos redz un skata.( no dzejoļa ,, Zelta ābele”)

7.-9.klašu skolēni lasīja Rīgas apdziedātāja Aleksandra Čaka ( 120!) dzeju. A. Čaka dzejoļu krājums „Mana paradīze” un poēmu krājums „Mūžības skartie” iekļauti Latvijas kultūras kanonā. 8. klases skolēni arī skatījās video par Čaka laika Rīgu un klausījās dziesmas ar A. Čaka vārdiem. No dzejoļos atrastajiem balsta vārdiem veidoja atziņas.

,,Savās dzejās es pūlos izteikt pilsētas dzīves un cilvēku iekšējo būtību.’’

10..-12.klašu skolēni lasīja un iepazina Knuta Skujenieka (85!) dzeju pie tējas tases.  Viņa darbi ir  atdzejoti zviedru, ukraiņu, armēņu, lietuviešu, angļu, krievu un citās valodās. K. Skujenieka dzejoļu krājumi ir izdoti Zviedrijā, Ukrainā un Armēnijā. Pats viņš ir atdzejojis no krievu, senebreju, ukraiņu, spāņu, grieķu, lietuviešu, maķedoniešu, somu, zviedru, dāņu un poļu valodas. Skolēni veidoja atziņas.

 nav ko slieties dižā stājā
nav ko lepnus vārdus dvest
jo tāpat nemaz nav viegli
ikdienišķi galvu nest

 neraudāt par to kas bijis
nebīties par to kas rīt
tikai saudzīgi un droši
savu vagu taisnu dzīt.