Ekonomikas olimpiāde

29.01 norisinājās Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu ekonomikas olimpiādes 2.posms.

No Vecpiebalgas vidusskolas olimpiāde piedalījās 7 skolēni: Elizabete Kate Antone, Elīna Meldere no 11.klases, Ralfs Jānis Bērzkalns, Silvestrs Pētersons, Klāvs Sniķers, Simona Vāce un Sandra Vītoliņa no 12.klases. Kopā olimpiādē no visiem novadiem piedalījās 19 skolēni.

Punktu kopskaita rezultātā Atzinību saņem Klāvs Sniķers, bet 3.vietu izcīnīja Silvestrs Pētersons.

Paldies visiem par atbalstu un piedalīšanos ekonomiskos procesos!

Līdzi juta un atbalstīja ekonomikas skolotāja Marina Grīnberga.