Karjeras stunda

Ēnu dienas pēcpusdienā 2.klasē ciemojās Pētera mamma Aiva Nebare. Viņa  mums demonstrēja un iemācīja sietspiedes apdrukas tehniku. Apdrukājām  katrs savu sporta somiņu. Vispirms darbojāmies ar sietspiedi, ar kuras palīdzību zīmējums tika uzspiests uz somas, pēc tam to žāvējām ar fēnu un gludinājām ar gludekli. Tagad katram 2.klases skolēnam ir sava sporta soma, uz kuras ir paša darināts zīmējums sietspiedes tehnikā. Šī pēcpusdiena ļoti patika. Paldies Pētera mammai par darbu!

3.klases skolēni tikās ar četrkārtējo pasaules čempionu motokrosā ar blakusvāģiem un Latvijas gada balvas ieguvēju ,,Labākais Latvijas tehnisko sporta veidu sportists’’ Kasparu Stupeli.  Kaspars ar vieglu humoru un draudzīgā gaisotnē bērniem pastāstīja par savu ceļu līdz slavas virsotnēm. Par ieguldīto darbu treniņos un sevis pārvarēšanu sacensībās. Sportists aicināja skolēnus cītīgi mācīties, aktīvi apmeklēt interešu izglītības pulciņus un, protams, daudz sportot, jo tas viss noderēs pieaugušo dzīvē. Viņš uzsvēra arī pareizas ēšanas nozīmi savas sportiskās formas saglabāšanā. Aicināja bērnus regulāri ēst brokastis un pusdienas skolā, jo tās ir daudz veselīgākas par saldajiem našķiem. Skolēni ar lielu interesi klausījās stāstījumu un uzdeva jautājumus. Paldies Kasparam Stupelim par šo neaizmirstamo tikšanos!

4.klases skolēni viesojās Piebalgas muzeju apvienībā „Orisāre”, kur iepazinās ar tās darbību. Pārliecinājās, kā tiek veidoti un uzglabāti vēstures materiāli. Lauma Balode izrādīja materialu krātuves, atbildēja uz interesantiem jautājumiem. Ilona Muižniece rādīja, ka pareizi noformē fotogrāfijas, lai varētu atrast kartotēkā. Brīnījāmies, ka ledusskapī glabā apģērbus, ka kartai lietai ir sava kastīte ar īpašiem šifriem. Pārliecinājāmies, ka nepieciešama liela pacietība, precizitāte un ieinteresētība. Mums nodarbība ļoti patika. Paldies!

5.klasē par savām profesijām stāstīja Armanda un Rūda vecāki, kas dalījās ar savu pieredzi, kā izvēlējušies savu profesiju. Ar Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Indriķi Putniņu skolēni bija tikušies sociālo zinību stundas ietvaros novada administratīvajā centrā Vecpiebalgā. Viņš pastāstīja par valsts pārvaldes shēmu un pašvaldības funkcijām. Indriķi Putniņu interesēja skolēnu nākotnes profesijas. Ieteica izvēlēties darbu, kas patiktu, ne tikai “prestiža” dēļ, labi un mērķtiecīgi mācīties. Skolā apgūtās zināšanas, prasmes mācību stundās un interešu izglītībā, veicinās piemērotākās profesijas izvēli un darba uzsākšanu.

Ģirts Groza ir uzņēmējs SIA “JAUNBĒRZIŅI”, nodarbojas ar meliorācijas sistēmu izbūvi, uzturēšana un meža autoceļu būvniecību. Viņš ieteica, pirms veidot savu uzņēmumu, sākumā pašam strādāt citā kompānijā, lai izprastu darba specifiku, kā arī izvērtētu savas iespējas un riskus.

6.klases skolēni tikās ar Simonas tēti Mareku Radvilaviču, SIA “SALTUS” vadītāju, kas iepazīstināja ar mežsaimnieka profesiju. Skolēni aizraujošā stāstījumā un datorprezentācijā uzzināja, kāpēc un kā veic meža inventarizāciju, augošu koku uzmērīšanu, stigu ierīkošanu, kā notiek mežizstrāde un meža atjaunošana.Lielu interesi skolēnos izraisīja līdzpaņemtie mežsaimniecības instrumenti: mačete, elektroniskais dastmērs, svārpsts, ar kura palīdzību nosaka augoša koka vecumu, un drons, ar ko no gaisa vēro un filmē interesējošo meža apgabalu, lai pēc tam mājās veiktu sīkāku datu apstrādi.

Pie 7.klases skolēniem Ēnu dienas ietvaros ciemojās Marijas Liānas Gabrānes audžumamma Inese Vasiļjeva, kura pastāstīja par savu darbu – aprūpētājs. Šo darbu viņa veic jau 24 gadus. Viņa pastāstīja, kur var apgūt šo profesiju, ko mācās, to apgūstot, atbildēja uz jautājumiem. 5 skolēni no klases ēnoja citu profesiju pārstāvjus – automehāniķi, viesmīli, jaunatnes lietu speciālistu un bērnudārza audzinātāju.

8.klases skolēniem Reinis Rāvietis pastāstīja par koka izstrādājumu gatavošanu mikrouzņēmumā Rikarwo, kur izgatavo produktus no koka pēc individuāla pasūtījuma. Reinis parādīja gatavo koka konstruktora komplektu bērniem, kas saistīts ar lidostas tematiku. Pastāstīja par iespējām veidot savu nodarbošanos un strādāt to, kas patīk un interesē.

9.klases skolēni piedalījās aktivitātē ,,Erudīcijas spēle par muzejiem”, kuru vadīja Līva Grudule un Ilona Muižniece. Skolēniem bija jāatbild uz vairākiem jautājumiem. Uzvarēja komanda, kurā spēlēja Rūdolfs, Roberts, Rolands.

Mēs, 10- tie, nedaudz ieskatījāmies to cilvēku ikdienas darbā, kas rūpējas par kvalitatīvu elektroapgādi katrā mūsu mājoklī. Apmeklējām AS “Sadales tīkls” Vecpiebalgas nodaļas ekspluatācijas meistaru Uģi Asari, kurš iepazīstināja mūs, kā notiek dažādi elektriķu ikdienas darbi, iekārtu apkalpošana, remonts, profilakse. Uģis Asaris un RBF remontbūvniecības meistars Artūrs Bogdanovs aizveda mūs uz vietu, kur notika elektrības atslēgums, jo mainīja elektrības stabus, šis darbs jāveic piecu stundu laikā, kas prasa rūpīgi izplānotu, precīzu un efektīvu darbu komandā. Secinājām, ka jebkurus elektrotīkla remontdarbus jāveic profesionālam elektriķim, jo šis darbs prasa augstu profesionalitāti.

11.klases skolēni tikās ar Kates mammu – Vitu Antoni, Vecpiebalgas doktorāta ģimenes ārsta palīgu. Pie tējas tases runājām par medicīnas māsu profesijas apguvi pirms 30 gadiem un tagad. Runājām par īpašībām, kādām jābūt medmāsai – precizitāte, pacietība, augstām komunikācijas spējām. Spēlējām komunikācijas izpratnes spēli, lai pārliecinātos, cik svarīga ir informācija no pirmavota. Runājam arī par zīdaiņu vakcinēšanu- par un pret viedokļiem.

12.klases trīs audzēkņi, kas nebrauca ēnot citur, ciemojās pie Lieldieņu ģimenes. Mūs uzņēma jauki- ar tēju un gardumiem.Tikšanās laikā iepazīstināja ar adāmmašīnām, ļāva pamēģināt, interesanti. Varējām pielaikot gatavo produkciju. Secinājām, ka jābūt gana pacietīgiem, radošiem. Var  strādāt mājās, bet jāmeklē noieta tirgus.