Ekskursija uz Alūksnes novadu

23.novembrī skolotājas Laimas Klaužas pulciņa ,,Dzīves ziņa” ietvaros devāmies ekskursijā uz Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetiem un Alūksni.

Kornetos mūs sagaidīja gide un iepazīstināja ar šo kalnaino apvidu. Pa 3km sniegotām takām devāmies apkārt Ievas un Trumulīša (mazākais un arī seklākais ezers no Kornetu ezeru virknes) ezeriem.

Ielūkojāmies Veclaicenes vēstures krātuvē, kur sakrātās vērtības vēsta par Veclaicenes dabu un cilvēkiem–  viņu dzīvi, saimniekošanu un skolas gaitām, Latvijas- Igaunijas vēsturisko robežu, ar to saistīto sadzīvi un valodu, izveidotās interaktīvās spēles. Aplūkojām senlietas, mums  bija iespēja tās paņemt rokās un aptaustīt.

Tālāk devāmies uz skatu torni, kurš bija 27m augstumā. Veiksmīgi, tiekot augšā, baudījām fantastisko dabas ainavu. Kā gleznā, kurā kalna virsotnē egles tur sasnigušo sniegu.

Noslēgumā devāmies uz Alūksni aplūkot Tempļa kalnu, kura  virsotnē atrodas Slavas templis. Pārgājām pār Saules tiltu, aplūkojām Alūksnes Bānīša staciju.

Lielu paldies Laimai Klaužai, kura uzņēmās vadību un deva mums jaunu pieredzi. Paldies skolotājai Agitai Kramai, kura uzturēja sirsnīgo kopā būšanu. Paldies arī mūsu autobusa šoferim Andrim Stupelim par nogādāšanu galamērķī un atpakaļ mājās.

                                          Melisa