Erasmus+ projekts „Empowered in Inclusion” („Stiprāki iekļaujot”)

29.martā notika pirmā tikšanās ERASMUS+ projekta „Empowered in Inclusion” ietvaros. Sākotnēji projektā bija plānots, ka iepazīšanās un projekta atklāšanas vizīte notiks klātienē Igaunijā Kardlas pamatskolā, kas ir projekta veidotāji un koordinatori, bet šī brīža apstākļi piespieda mainīt plānus un kopīgi tika nolemts, ka 1.vizīte notiks tiešsaistē.

Tiešsaistes tikšanās laikā katra skola iepazīstināja pārējās projekta dalībvalstis ar savu skolu un ar savu pamatkomandu, kas darbosies projekta norisē. Vecpiebalgas vidusskolu šajā tikšanās reizē pārstāvēja skolotāja Baiba Bērziņa, speciālais pedagogs Baiba Krūmiņa, direktore Ilona Strelkova un dir. vietniece mācību darbā Monta Gavare.

Tkšanās otrajā daļā visas iesaistītās skolas dalījās ar savu redzējumu uz iekļaujošo izglītību – par to, kāpēc katra skola ir izvēlējusies iesaistīties šajā projektā, ko tā sagaida no šī projekta rezlizācijas un ko katra dalībvalsts varētu šajā projektā dot pārējām skolām.

Projekta norises pamatvaloda ir angļu valoda.