GABALIŅŠ NO MŪSU SAULES

22. janvārī noslēdzās Latvijas bankas simtgadei veltītā izstāde “Vērtību zīmes”, kuru organizēja Latvijas banka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.  Pie muzeja fasādes vērienīgajā vides objektā “Mūsu saule” atspoguļojās mūsu  jaunākās paaudzes vērtības – ģimene, draugi, mīlestība, dzimtene, daba, planētas ekosistēma un miers. Objektā iekļautie 369 zelta ciļņi ir nonākuši pie zīmējuma autoriem dažādās Latvijas mākslas skolās.

23. februāris – ilgi gaidīta un īpaša diena arī mūsu 9 zīmējumu autoriem un konkursa laureātiem:

Laurai Ģērmanei,
Paulai Kļaviņai,
Samantai Gorovenko,
Justīnei Adlerei,
Madarai Asarei,
Lienei Klodžai,
Katrīnai Krūmiņai,
Danilam Kristam Smirnovam
un Ralfam Adleram. 

Projekta noslēgumā, mums kā liels pārsteigums un pagodinājums, skolā viesojās visa cienījamā projekta komanda: izstādes mākslinieciskās koncepcijas autors, mākslinieks un dizainers Artūrs Analts, izstādes kuratore Inese Baranovska, izstādes “Vērtību zīmes” grafiskās identitātes autors Edgars Zvirgzdiņš, izstādes izglītības programmas kuratore Anna Pūtele un Latvijas Bankas pārstāvji: Jānis Blūms un Reinis Jakovļevs, lai personīgi apsveiktu laureātus, pasniegtu īpašos mākslas darbus, pateiktu dalībniekiem paldies un novēlētu radošu ceļu arī turpmāk. LNMM skolai dāvināja vērtīgas grāmatas un vizuālos materiālus, kā ari aicināja sekot līdzi aktuālajām izstādēm. Kā pateicību un aicinājumu braukt ciemos un tuvāk iepazīt Vecpiebalgu, māksliniekam Artūram Analtam pasniedzām grāmatiņu Kārļa Skalbes pasaku “Kalna gars un milzis”, kurā ilustrācijas veidojusi Vecpiebalgas vidusskolas PIIP “Vizuāli plastiskā māksla” absolvente Luīze Skalbe.

Esam ārkārtīgi priecīgi un gandarīti par iespēju piedalīties tik interesantā un vērienīgā projektā!

Pirms darbi tiek nodoti īpašnieku rokās, šobrīd tie ir apskatāmi skolas izstāžu zālē, no 1.aprīļa Vecpiebalgas kultūras namā. Aicinām ikvienu darbus aplūkot un pārdomāt savas vērtības.