Iedejo svētkus!

23.janvārī Vecpiebalgas KN uz skolu jaunatnes deju kolektīvu koncertu „Iedejo svētkus!”  tautisko deju kolektīvs ,,Slātaviņa” uzaicināja Lubānas kolektīvu “Žuburi”, Cesvaines “Sprīdīti”, Ērgļu vidusskolas kolektīvu, Jaunpiebalgas “Piebaldzēnus” un Vecpiebalgas vidusskolas 7.-9. klašu kolektīvu “Atskabarga”.  Katrs kolektīvs dejoja divas dejas, bet  žūrija vērtēja katra kolektīva sniegumu un deva zaļo gaismu, gatavojoties lielajai skatei aprīlī.

Pēc koncerta bija visiem kopīga balle.