Ilgi gaidītais pavasara pārsteigums sākumskolēniem

Līdz ar pavasara sākšanos mēs – sākumskolēni un skolotāji – esam ieguvuši jaunas un skaistas telpas, jo ir noslēdzies investīciju projekts ,,Vecpiebalgas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”.

Sākumskolas skolēni gadu gaitā ir mācījušies bērnudārza ēkā, no kurienes katru dienu bija jāstaigā uz vidusskolas ēdamzāli, uz sporta un datorikas stundām. Tad vajadzēja telpas bērnudārzam un pagasta bibliotēkai, tāpēc sākumskolas klases tika pārvietotas uz sarkano skoliņu. Šeit klašu telpas bija ļoti mazas un šauras, neērtas un nedrošas ikdienas darbam. Kad Vecpiebalgā samazinājās skolēnu skaits, sākumskolas klases sāka mācīties vidusskolas galvenajā ēkā. Arī šeit klasēs darbs bija grūts tumšo un šauro telpu dēļ. Pateicoties mūsu skolas vadībai un Vecpiebalgas apvienības pārvaldei (vadītājai Leldei Burdajai) tika uzsākti vērienīgi remontdarbi skolas jaunā korpusa 1.stāvā, un mēs ar lielu nepacietību gaidījām jaunās telpas.

21.marta rītā skolas direktore Ilona Strelkova un direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Reinis Rāvietis atklāja jaunās telpas, kuras apdzīvos un izmantos 1.-3.klašu skolēni. Klases tagad ir plašas, gaišas, ar ērtu pārvietošanos skolēniem. Telpas ir iekārtotas ar jaunām mēbelēm. Lielie logi katrā klasē ienes pavasarīgu gaismu un saules siltumu. Ikdienas darbā mācību stundās katrā klasē varēs izmantot jaunās tehnoloģijas. Gaitenī būs iespēja atpūsties, staigāt, rotaļāties. Arī sporta skolotāji remonta rezultātā tika pie mūsdienīga kabineta un sporta inventāra noliktavas, skolēni – pie 3. sporta ģērbtuves.

Mums, skolēniem un skolotājiem, atliek labi mācīties un strādāt, uzturēt tīras un kārtīgas jaunās klases.

 

Sākumskolas skolotāja Biruta Kuzmane