Nosacījumi par izglītības procesa organizēšanu no 1.aprīļa

2022.gada 22.martā valdība pieņēma jaunus grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr. 662 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

  • No šā gada 1.aprīļa izglītības iestādēs vairs nebūs spēkā nosacījums par sejas masku nēsāšanu. Taču, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, atsevišķos gadījumos izglītības iestādes vadītājs būs tiesīgs pieņemt ar skolas dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par sejas masku (t.i., nemedicīnisku (auduma) aizsegu) lietošanu.
  • Testēšana no 1.aprīļa veicama tikai atsevišķos gadījumos, piemēram, ja parādās Covid-19 saslimšanas simptomi vai ir bijis kontakts ar Covid-19 inficētu personu mājsaimniecībā.
  • Mājas karantīna izglītojamiem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem netiek noteikta.
  • Izglītības iestādes mācību procesu arī turpmāk varēs īstenot attālināti,piemēram, ja izglītības programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna, ja tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikta izolācija, pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, izvērtējot attiecīgās klases (grupas, kursa) mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē.
  • Spēkā paliek nosacījums par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības (tai skaitā interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības) pakāpē nodarbinātajiem. Izglītības procesā nodarbinātie, kuriem ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju, var turpināt veikt darba pienākumus, nesaņemot balstvakcīnu. Savukārt izglītības procesā nodarbinātie, kuriem uz 2022.gada 31.martu bijis spēkā esošs pārslimošanas sertifikāts, ir tiesīgi veikt darba pienākumus līdz 2022.gada 30.jūnijam arī pēc pārslimošanas sertifikāta derīguma termiņa beigām.