Informācija par mums Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapā

Pagājušajā mācību gadā Vecpiebalgas vidusskolas mākslas programma, sadarbojoties ar Vecpiebalgas muzeju apvienību “Orisāre”, rīkoja ilustrāciju konkursu veltītu Kārļa Skalbes 140 dzimšanas dienai. Tika iesūtīti 128 darbi no 15 Latvijas mākslas skolām, organizēta izstāde, vērtēšana divās vecuma grupās un labāko darbu apbalvošana. Šajā vasarā – 25.jūlijā, pateicoties VKKF, VPL atbalstītajam projektam audiovizuālā ekspozīcija “Ienāc pasakā” “Saulrietos” notika izstādes atklāšana ar 12 ilustrāciju lielformāta darbiem. Izstāde būs apskatāma vismaz 10 gadus.  Klāt katrai pasakai  tiks pievienots arī audio materiāls, fragments no konkrētās pasakas. Iespējams kādai no mākslas skolām radīsies interese apciemot Piebalgu un “ienākt pasakā” jau šoruden.

 

Šajā izstādē apskatāmi divi Vecpiebalgas mākslas programmas audzēkņu darbi: Karīna Tomsone “Meža māte” un Alise Elza Rozenberga “Vilkacis”.

 

Avots: https://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/izstades/