Izglītojamo pašpārvaldes vēlēšanas

17. septembrī 8.-12. klasei norisinājās izglītojamo pašpārvaldes vēlēšanas. Dalību vēlēšanām bija pieteikusi tikai viena komanda, kura amatā tika ievēlēta ar 40 balsīm par un 10 balsīm pret. Arī šogad, ievērojot visas piesardzības normas, izglītojamo pašpārvalde darīs visu, lai šis mācību gads būtu aizraujošs un kvalitatīvs.

Izglītojamo pašpārvaldes moto- “Kas ir paveikts vienreiz, tas ir iespējams otrreiz!”

Amatu sadalījums:

Skolēnu pašpārvaldes vadītājs- Kristiāns Freimanis, 12.klase

Skolēnu pašpārvaldes vadītāja vietniece- Marta Logina – Pundure, 11.klase

Sporta grupas vadītājs- Arvis Arvīds Jekimovs, 12.klase

Sporta grupas vadītāja vietnieks- Ernests Biķernieks, 11.klase

Izglītības grupas vadītāja- Signe Lāsma Strazdiņa, 11.klase

Izglītības grupas vadītājas vietniece- Maira Kukle, 12.klase

Informācijas grupas vadītāja- Marta Agnese Asare, 11.klase

Informācijas grupas vadītājas vietniece- Anna Balode, 12.klase

Kultūras grupas vadītājs- Renārs Pundurs, 12.klase

Kultūras grupas vadītāja vietnieks- Jurģis Zommers, 9.klase