JA Latvia finanšu pratības un radošuma konkurss

13. februārī 3.klases skolniece Beāte Mozuļčika kopā ar savu mammu un skolotāju Anitu Jurgenu apmeklēja Rīgā JA Latvia finanšu pratības un radošuma konkursa “Mana vārdnīciņa” laureātu apbalvošanas pasākumu.

Konkursa mērķis: Veicināt bērnu izpratni par ekonomikas terminiem, sadarbojoties vairākām atšķirīgām paaudzēm, un attīstīt radošumu.

Konkurss norisinājās 2 kārtās. Pirmajā kārtā no 3.klases piedalījās 3 skolēni : Beāte Mozuļčika, Rihards Bērzkalns, Eva Luste. Skolēniem kopā ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem vai māsām jāizskaidro saviem vārdiem dotos ekonomiskos terminus ( no 10 dotajiem vārdiem 5 varēja izvēlēties) un pēc tam jāizveido terminu vārdnīca, domājot par radošo vizuālo noformējumu un terminu ilustrācijām.

Uz 2.kārtu tika izvirzīti 2 skolēni: Rihards Bērzkalns un Beāte Mozuļčika,  kuri kvalificējas dalībai valsts mēroga finālā.

Konkursa darbus valsts mēroga finālā vērtēja JA Latvia izveidota žūrijas komisija – Junior Achievement Latvia un sadarbības partneri, vadoties pēc noteiktiem vērtēšanas kritērijiem 3 izglītības posmu (klašu) grupās – pirmsskolas, 1.- 2. klase un 3.- 4. klase. Katrā grupā nosakot 1.-3. vietu, kā arī sniedzot Atzinības rakstus.

Pēc žūrijas vērtējuma Beāte Mozuļčika ieguva Atzinības rakstu un Dāvanu karti visai ģimenei “Batutu parka apmeklējumam”.

Paldies Evai, Rihardam, Beātei, viņu vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām par piedalīšanos konkursā!