Grundzāles pamatskolas pieredzes stāsts

Smiltenes novada Grundzāles pamatskola starptautiskos projektus veiksmīgi realizē jau no 2006.gada un 14.februārī aicināja interesentus uz  Erasmus+ programmas projekta “SUPERVAROŅI – vietējie ilgtspējīgas attīstības mērķu izaicinājumi zem starptautiskā mikroskopa” rezultātu izplatīšanas pasākumu.

Starptautisko projektu koordinatore Dace Kalniņa sākumā sniedza ieskatu par Grundzāles pamatskolas iesaisti projektos – 18 gadu laikā īstenotas 72 skolotāju un 52 skolēnu mobilitātes un piesaistīts finansējums aptuveni 160 000 EUR apmērā. Iesaistīšanās Erasmus+ programmā sniedz iespēju ne tikai kompleksi izmantot skolā iegūtās zināšanas un prasmes dažādās dzīves situācijās, mācīties sadarbojoties un eksperimentējot, bet arī apzināt Eiropas kultūras daudzveidību un novērtēt savas dzīves telpas iespējas un izaicinājumus.

Projekta “SUPERVAROŅI – vietējie ilgtspējīgas attīstības mērķu izaicinājumi zem starptautiskā mikroskopa” mērķis ir veicināt jauniešu zināšanas par vides un sociālajiem jautājumiem. Šī projekta ietvaros Grundzāles pamatskolas skolēni iepazinās ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem un devās vizītē pie sadarbības partneriem Spānijā, Nīderlandē un Bulgārijā. 7.klases skolēni pētīja atkritumu samazināšanas iespējas, bet 8.klases skolēni pētīja elektrības izmantošanas ieradumus, fiksēja gaisa kvalitātes un vēdināšanas sakarību, kā arī ūdens izmantošanu un roku mazgāšanu.

Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” speciālistes projekta rezultātu izplatīšanas pasākuma dalībniekus informēja par SIA “ZAAO” pakalpojumu veidiem, veiktajiem pasākumiem un aktivitātēm sabiedrības izglītošanā.  Sniedza iespēja praktiski izmēģināt dažādas metodes un rīkus, ko iespējams veiksmīgi izmantot dažādu mācību priekšmetu stundās, lai skolēniem veidotu ne tikai izpratni par atkritumu samazināšanas nepieciešamību  un iespējām, bet arī pozitīvus ieradumus. Pasākuma dalībniekiem tika sarūpēta iespēja viesoties atvērtajā saimniecībā “Zadiņi”, lai uzklausītu LU pētnieka Elgara Felča  stāstījumu un savām acīm pārliecinātos, kā dzīvot atbilstoši ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Pasākumā piedāvātās aktivitātes nostiprināja pārliecību – ir iespējams paveikt šķietami neiespējamo, ja vien ir cieša apņemšanās un griba.