K. Barona muzeja nodarbība “Mūsu Tēvzemes aprakstīšana”

24.maijā projekta “Latvijas skola somas” ietvaros 7. un 8. klase piedalījās K. Barona muzeja organizētajā tiešsaistes nodarbībā “Mūsu Tēvzemes aprakstīšana”. Nodarbības laikā skolēni videosižetā iepazinās ar K. Barona muzeju. Tajā uzzināja to, ka K. Baronam paticis darboties ar koku un izgatavot dažādus sadzīves priekšmetus. Dalībnieki iepazinās arī ar sarakstīto ģeogrāfijas grāmatu, uzzināja jaunus faktus par K. Barona ceļojumu ar kājām no Tērbatas un Dundagu 1858. gada vasarā, lasīja veco druku, veica ģeogrāfisko vietu salīdzinošo pētījumu – salīdzināja atsevišķu ģeogrāfisko vietu iedzīvotāju skaitu, etnisko sastāvu, nodarbošanos, ekonomisko stāvokli 1858. gadā un mūsdienās. Nodarbību vadīja muzeja speciālists Andris Ērglis.

Skolēnu atsauksmes:

  • Man patika K. Barona muzeja nodarbība, tā bija interesanta. Ļoti patika gida Andra Ērgļa  stāstījums. Tajā es uzzināju daudz ko jaunu par Krišjāni Baronu, ka viņam paticis strādāt ar koku un izgatavot dažādus sadzīves priekšmetus. Redzēju arī pēc viņa zīmējuma Maskavā izgatavoto Dainu skapi.  Uzzināju, ka skapja oriģināls atrodas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
  • Nedaudz vairāk uzzināju par veco (gotisko) rakstību, arī iemācījos kaut ko saprast, lasot tekstu šajā valodā. Mani nedaudz pārsteidza, cik daudz vārdu agrāk bija savādāki.
  • Es uzzināju, ka K.Barons ir uzrakstījis ģeogrāfijas grāmatu, kad viņam bija tikai 24 gadi. Likās neparasti, ka viņš ceļojis ar kājām no Tērbatas līdz Dundagai, lai tuvāk iepazītos ar dzimto novadu un Latviju.
  • Mani ieinteresēja seno burtu rakstība un senvārdi. Senie burti bija neparasti, bet tos nebija grūti atšķirt no mūsdienu rakstības. Mani saistīja arī pārdomātais grupu darbs, kurā bija jāveic daudzveidīgi uzdevumi. Visvairāk man patika minēt pilsētas pēc dotajiem attēliem.
  • Man patika, ka mēs dalījāmies grupās, strādājam “istabiņās” un pildījām uzdevumus. Man tas likās interesanti. Uzzināju kaut ko vairāk par senajām mērvienībām un kā aprēķināt attālumu starp pilsētām, kuras savā ceļojumā apmeklēja K. Barons.
  • Man patika, ka mums atsvaidzināja zināšanas par Dainu tēvu K. Baronu. Es uzzināju, kurām pilsētām Krišjānis Barons gāja cauri savā ceļojumā. Mani piesaistīja tas, ka nodarbības laikā skanēja arī dziesmas. Īpaši patika dziesma, kas skanēja nodarbības noslēgumā.