K. Skalbem veltītas literārās stundas

No 3. līdz 8. novembrim klasēs notika K. Skalbem veltītas literārās stundas, kurās skolēni pārbaudīja zināšanas par rakstnieku, piedaloties erudīcijas konkursā un minot krustvārdu mīklas. Sadaloties komandās, iepazinās ar interesantākajām pasakām un iestudēja to fragmentus.