“Kā baltā svītra karogā!”

Kurš gan darīs mūsu zemīti tīrāku un skaistāku, ja ne mēs paši?
Mūsu “Mazputniņa” bērni var lepoties, ka ik pavasari Lielā talka ir arī pie mums, Vecpiebalgā: aicinām talkot vecākus pie bērnudārza, paši  dodamies salasīt atkritumus tuvākajā apkārtnē, mudinām ģimenes būt aktīviem un darīt! Ja esi pats strādājis, sakopis, tad negribēsi postīt un būsi tiesīgs arī aizrādīt citam.
Kad viss rūpīgi uzposts, var svinēt svētkus. Bērni, saposušies svētku drānās, paši klāja galdus, paši noformēja un pārrunāja, ko un kāpēc svinam. Baltas domas Baltā galdauta svētkos: Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā.
Prasme uzstāties ir ļoti vērtīga, jo tai nepieciešama liela drosme. Skatuves runas konkursā skatītāji ar aplausiem sveica daudzus drosmīgos: jaunākajam nepilni 3 gadi, bet vecākajiem jau 7. Pa vidu bērnu priekšnesumiem  uzstājās arī audzītes un auklītes. Tas bija tik interesanti!
Lielākais vecāku prieks ir vesels, smaidīgs un apmierināts bērns. Darbošanās ar lego, sportošana un dejošana, dzejoļu skaitīšana un dziedāšana, aktivitātes rotaļlaukumā, dažnedažādie darbi grupiņās palīdz bērnam tādam būt. Gluži kā M.Cielēnas dzejolī “Mēs būsim tā, mēs būsim tā, kā baltā svītra karogā”.