Kad noskan skolas zvans

Mācību gada pēdējā dienā visi pulcējās uz audzināšanas stundu, kurā analizēja mācību un audzināšanas darbu, saņēma liecību. Īpaša tā bija 1. un 12. klasei. Kopā ar saviem  1.klases krustbērniem rotaļājās, veica kopīgi uzdevumus, pārliecinājās, ka visi ir iejutušies skolā.

Dienas laikā bija iespēja piedalīties EBRU ( gleznas uz ūdens) meistarklasē, vieglatlētikas sacensībās, orientēšanas pasākumā.

Par pēdējo skolas zvana pasākumu 9. un 12.klases skolēniem parūpējās 11. un 8.klase. Lai viņiem veicas! Lai katram līdzās – savs sargeņģelis, savs sapņu pārdevējs un… labs ceļavējš!

Skolas mācību gada noslēguma svinīgajā līnijā  izsniedza skolas īpašās liecības.

Zelta  liecības ( skolēniem, kuriem liecībā tikai 8, 9, 10 balles):

 Š. Birzulei, Z. Zhakun, A. Širakai, M. Sijātam – 2.kl.

Ozolai un E. Vanterei – 3.kl.

Bērziņam, R. Brīvībam, P. Kļaviņai, E. Poikānei, L. Spalviņai, L. Širakai – 4.kl.

A.L. Berķei un K. Žeibai – 8.kl.

Sudraba liecības:

Bērziņai, L. Kalnai, A. Rogozinai – 1.kl.

K.E. Kalējam L. Spalviņai – 2.kl.

Dandenai, M. Klimovičam, M. Žagaram – 3.kl.

Ločmelei, K. Puriņam– 4.kl.

Gorovenko – 5.kl.

Gulbim– 7.kl.

Lai saulaina, priecīga  vasara visai skolas saimei!