Kino pēcpusdiena 1.klasei

Kad “LAIPNĪBAS ” burkā sakrājas izpalīdzība, draudzība, pieklājība un citas tikumiskās vērtības līdz burkas 2.līmenim, 1.klases skolēni godam nopelnījuši “Kino pēcpusdienu”!