Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu koncerts,, Iedziedi, iedanco vasaru!” (+Galerija)

10.maijā Vecpiebalgas KN notika 1. – 12.klašu skolēnu koncerts. Šajā koncertā priekšnesumus sniedza skolēni, kuri mācību gada laikā bija darbojušies interešu izglītības pulciņu nodarbībās vai mācību stundās. Tautiskās dejas dejoja 1. – 11.klašu skolēni( vadītājas Mārīte Lācgalve, Dace Circene, Antra Grīnberga). Mūsdienu dejas dejoja 1. – 3.klašu skolēni un 9. – 11.klašu skolēni(vadītāja Žanna Otersone). Dziesmas dziedāja 1. – 12.klašu skolēni(vadītāja Inta Apalupa). Varēja aplūkot skolēnu darbus, kuri darbojušies rokdarbu, amatniecības, dizaina un grafikas pulciņos(vadītāji Ingrīda Batņa, Sergejs Sipčenko, Ina Treiliņa). Paldies par darbu!

Foto: Maira Asare