Multenkulten

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Vecpiebalgas vidusskolā notika pasākums “Darba pasaules iepazīšana. Profesiju daudzveidība”, kurā izglītojamie iepazinās ar animācijas filmu veidošanu kopā ar studiju “ Multenkulten”.

Pasākums tika rīkots, lai izzinātu un iepazītu profesijas animācijas nozarē, radītu izpratni par animācijas nozares attīstību, tai raksturīgo priekšmetisko vidi, nepieciešamajām darba prasmēm un tradīcijām, tādējādi veicinot darba pasaules iepazīšanu un  izglītojamo  karjeras vadības individuālo prasmju attīstību.

Sākumā izglītojamie noklausījās lekciju, kuras struktūra atklāj animācijas filmas izveides procesu, kas izglītojamiem ļauj uztvert animācijas veidošanas kopskatu, iepazīstinot ar dažādām profesijām animācijā, ko papildināja grafiskais materiāls – fotoreportāža, kas paskaidroja katras profesijas specifiku, kā arī noskatījās animācijas filmu fragmentus. Vizuālo materiālu papildināja stāstījums par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis, kā arī  neliels stāstījums par konkrētu personu, kura raksturo šo profesiju un strādā Latvijā. Pēc tam  izglītojamie izveidoja  īsu animācijas filmu, pēc animācijas filmas izveidošanas to noskatījās, un uzzināja, kā var veidot animāciju mājas apstākļos, un saņēma  atbildes uz interesējošiem jautājumiem.