Programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 1., 2. un 3. kl. skolēni novembra pēdējā nedēļā devās muzikālā ceļojumā, izzinot Saules sistēmas noslēpumus. Koncertlekciju  “Kosmosa burvis” visi skatījās digitāli. Kosmosa burvis skolēnus iepazīstināja ar tuvām, tālām planētām un dažādiem kosmosa brīnumiem. Ja redzi krītošu zvaigzni, iedomājies kādu vēlēšanos, tad tā piepildīsies. Bet patiesībā, tās nav zvaigznes, bet gan meteorīti! Šis un citi atklājumi bērniem radīja interesi. Ceļojuma laikā kopā ar Kosmosa burvi izdziedāja bērnu iemīļotas dziesmas un jautri izkustējās. Noslēgumā 2. un 3.klases skolēni atminēja burvja sagatavoto krustvārdu mīklu. Cik jauks bija muzikālais, izglītojošais un izklaidējošais piedzīvojums Kosmosā!