Teātra izrāde ,, #Bezfiltra”

“Latvijas skolas soma” projekta ietvaros  mēs, 6. un 7.klases skolēni, noskatījāmies Goda teātra izrādi ,, #Bezfiltra” Zoom platformā.

Izrādē caur divu jauniešu tēliem, tika atklātas mūsdienu sabiedrībā aktuālas problēmas, kā dejas TikTok, satura veidošana YouTube kanālam, kas skar ne tikai jauniešu savstarpējās attiecības un dzīves apstākļus, bet tas ir arī stāsts par veselīgu dzīvesveidu, kurā tiek popularizēts bez atkrituma dzīves principi, lai mazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi.

Vai sociālo tīklu popularitāte var izjaukt draudzību?

Caur savstarpējo jauniešu dialogu uzzinām par katra puiša vērtību sistēmu, psiholoģisko stāvokli,  viņu ģimenes apstākļiem un to mikroklimatu. Tas ir stāsts par jauniešu dzīvi, sajūtām un noskaņojumu. Kā jūtas puisis, kam mamma strādā par pastnieci? Bet kā jūtas jaunietis, kuram vecāki šķiras un jādodas svešumā uz Norvēģiju, bet draugam baidās uzticēt savu sāpi.

Par šo teātra izrādi pārdomās dalās skolēni:

  • Tas viss notika pa īstam. Mēs taču melojam cits citam, piemēram, cik mums sekotāju sociālajos tīklos. Cik populāri vēlamies būt paši un cik populāri draugu skatījumā?
  • Ikdienā mēs skatāmies TikTok, YuoTube un kļūstam lēnām atkarīgi no tā visa.
  • Izrāde ļoti patika. Lieka man nopietni padomāt – kas ir īsta draudzība, kā to nepazaudēt.
  • Draugi daudz strīdējās, bet tikai savstarpējās sarunās centās izstāstīt viens otram savas sāpes.
  • Cik svarīgi ir neaizskart un nerunāt par otra ģimeni.
  • Kā mēs pavadām savu brīvo laiku? Lietderīgi? Ko mācāmies no interneta vietnēm?

Skolēni atzina, ka izrāde bija mūsdienīga un  asprātīga, bet tanī pat laikā lika aizdomāties par dzīves patiesajām vērtībām, par savstarpējām attiecībām gan skolā, gan ģimenē.