Konkurss “Latvju lauku serenāde”

Pirms ķeram ciet nākamos radošos izaicinājumus, mazliet jāatskatās uz iepriekšējo mācību gadu. Maija beigās profesionālās ievirzes izglītības “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņi izstrādāja darbus Gaujienas mūzikas un mākslas skolas vizuālās mākslas konkursam „Latvju lauku serenāde”. Konkursa uzdevums: klausīties izcilā  komponista Jāzepa Vītola kantāti „Latvju lauku serenāde”, attēlot gleznieciski dekoratīvu ainavu, kompozīcijā iekļaujot latvju rakstu elementu joslu.

Vērtēšanai tika iesūtīti 232 darbi no 32 mācību iestādēm, mākslas studijām un interešu centriem. Darbi tika iedalīti piecās vecumā grupās. No Vecpiebalgas vidusskolas konkursam tikai aizsūtīti 6 audzēkņu radošie darbi, pārstāvot divas vecuma grupas (10 -12 gadi un 13-15 gadi):

  • Madara Asare – “OZOLU ALEJĀ”
  • Victoria Sasnauskaite “SAULES IELEJAS SERENĀDE”
  • Reina Ērgle – “VISA DZĪVA RADĪBIŅA”
  • Markuss Gorbatko “SAULAINĀ AINAVĀ”
  • Kristiāna Tišanova “VĒJĀ”
  • Estere Naprejenko “VASARAI IESKRIENOTIES”

8.septembra piektdiena – tik ļoti piemērota, saulana un silta diena, lai dotos uz memoriālo muzeju “Anniņas” Gaujienā ciemos pie Jāzepa Vītola.  Kā reiz teicis pats izcilais komponists:  “Gaujiena – mana paradīze…”  Ierodoties pasākuma vietā, nevar nepiekrist teiktajam – ārkārtīgi ainaviska un iedvesmojoša vieta Latvijā.  Ikvienu atbraucēju sagaidīja sirsnīgi un smaidoši muzeja darbinieki un konkursa organizatori, aicinot izbaudīt šo vietu, laiku, vispirms apskatīt koka arhitektūrā celto muzeja ēku un tā iekārtojumu, 2.stāvā iepazīties ar laureātu darbu izstādi. Pēc radošo mākslas darbu aplūkošanas, 1.stāvā mūs gaidīja īpašs muzikāls uzvedums “Tikšanās ar Jāzepu Vītolu”, kura laikā izjutām profesora klātbūtnes sajūtu, ekskluzīvu tikšanos ar pašu Jāzepu Vītolu prezentācijā ar citātiem no atmiņu dienasgrāmatas, kur fotogrāfijas un mūzika ļāva  iejusties profesora radošajā dzīvē, laikmetā un mīlestībā. Pēc uzveduma, gida pavadībā, iepazinām ainavisko Gaujas muižas teritoriju un tās vēsturi, kam sekoja laureātu apbalvošana un svētku kliņģeris.

Mūsu prieks: 10 – 12 vecuma grupā Madara Asare saņēma pateicību un Reina Ērgle – specbalvu no konkursa žūrijas pārstāves – fotogrāfes Ineses Lukjanovičas.

Paldies skolotājai Vitai Miķelsonei par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu konkursam un bērniem par vēlmi ieklausīties J. Vītola mūzikā un izjust to uz papīra krāsās.

 

Ar sveicieniem,  PIIP “Vizuāli plastiskā māksla” vadītāja Iveta Ērgle