Satiekamies “Mazputniņā”!

Kas tur tā vītero, čiepst un čivina? Nē, ne jau putni! Tie ir bērni, kuri ik rītu dodas uz dārziņu! Pa šīm pāris nedēļām kopš Zinību dienas esam paspējuši gana daudz. Piemēram, kā ik gadu septembra sākumā nosvinēta Tēvu diena. Šogad, sagaidot no rīta atnākam bērnus kopā ar tētiem, lūdzām padomāt, kas katrā ģimenē ir tētis. Ziniet, kas tika nosaukts visvairāk? Tētis- mīļotājs, tētis- stiprinieks, tētis-jautrulis. Neviena tēta- kašķa un tikai viens tētis- dusmu pūķis. Vecāko grupiņu bērniem bija ko brīnīties, cik garš katrs pa vasaru paaudzies, cik veikls sportotājs kļuvis. To visu var pierakstīt vai uzzīmēt. Bija, ko pārrunāt par redzēto, sajusto un kopā ar ģimeni piedzīvoto. Tā aug jaunie stāstnieki, oratori un domātāji. Vai no bērna mutes neskan jauki: “Es kūstu kā saldējums!”  Mazākie, lai arī kāds nobirdināja pa asariņai, tomēr itin ātri bija gatavi kopā ar audzītēm darīt aizraujošas lietas. Darīsim un augsim kopā gan lielie, gan mazie!