Lekcija skolēniem

6. septembrī skolā notika Eiropas Savienības fonda projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Vecpiebalgas novadā” nodarbība. Biedrības “Esi brīvs!” psihologs vadīja atkarības mazināšanas veicināšanas pasākumu – “Lekciju skolēniem par kaitīgo vielu negatīvo ietekmi”. Psihologs ar skolēniem runāja par visdažādāko atkarību veidiem: smēķēšanu, datorspēlēm, narkotiku un alkohola lietošanu. Lika aizdomāties par to, ka cukurs arī ir pielīdzināms narkotiskai vielai, turklāt legālai, no kuras cieš visvairāk cilvēku pasaulē, paši to nemaz neapzinoties.