Mācību darba rezultāti 2018./2019.mācību gada 1.semestrī

Kad pēc skolēnu ziemas brīvlaika atsākās mācību darbs, klašu grupu audzināšanas stundās tika cildināti tie, kuri 1.semestrī mācību darbā sasniedza visaugstākos rezultātus un ar savu varēšanu apliecina – mēs spējam, ja vien pietiekoši stipri to vēlamies un darām.

1.semestrī liecību ar augstiem vērtējumiem (tikai 8, 9, 10 balles) saņēma 9 skolēni sākumskolā –  Elīna Dulberga, Armands Gulbis un Kate Ķepīte (2.a kl.), Mārcis Bridāgs, Agnese Lapiņa un Līva Lielbārde (2.b kl.), Annija Līna Berķe, Rūdolfs Rozmans un Alija Agape Zmičerevska (3.kl.) – un 2 skolnieces pamatskolā:  Simona Radvilaviča (5.kl.) un Agnese Volmane (6.kl.).         

Ar augstāko vidējo vērtējumu 1.semestri 1. – 3.klašu grupā  beidza Annija Līna Berķe un Rūdolfs Rozmans (9.33),  4. – 9.klašu grupā – Anete Kazlauska un Agnese Volmane (8.64), 10. – 12.klašu grupā – Elizabete Kate Antone (8.40) (skatīt tabulu).

Klase 1.semestrī
  1.vieta 2.vieta 3.vieta
2.a Kate Ķepīte (9.00) Elīna Dulberga (8.50) Armands Gulbis (8.00)
2.b Mārcis Bridāgs (8.50) Agnese Lapiņa (8.00)

Līva Lielbārde

Ernests Eglītis (7.50)
3. Annija Līna Berķe (9.33)

Rūdolfs Rozmans

Alija Agape Zmičerevska (8.67) Lauris Neimanis (7.67)
4. Anete Kazlauska (8.64) Agnese Brence (8.09) Armands Groza (7.82)

Kate Vilčiauska

5. Simona Radvilaviča (8.45)

Elizabete Cīrule

Elīza Ratniece (8.00) Renārs Melngailis (7.73)
6. Agnese Volmane (8.64) Linards Ločmelis (8.36) Markuss Bērziņš (8.07)
7. Indra Gita Bērziņa (8.44) Luīze Elīza Baltputna (7.53) Kristaps Polis (7.31)
8. Dārta Kancēviča (7.71) Elza Oļševska (7.41) Kārlis Ivars Braķis (7.35)
9. Kitija Rozenova (8.18) Marta Agnese Asare (8.12) Sanija Gobiņa (7.88)
10.E Elizabete Kate Antone (8.40) Maira Kukle (8.00) Anna Balode (7.87)

Elīna Meldere

10.V Renārs Pundurs (5.69) Samanta Vāce (5.56)

Emīls Žēpers

Arvis Arvīds Jekimovs (5.44)

Kristiāns Freimanis

11.E Silvestrs Pētersons (8.38) Sandra Vītoliņa (6.60) Mikus Cimdiņš (6.38)
11.V Jurika Kristīne Ņemikina (7.47) Mārcis Goba (6.58) Simone Vāce (6.53)
12.V Elēna Zeltiņa (7.73) Kristers Bitainis (7.13)

Zanda Paulova

Rimants Lieldienis (6.69)

Starp klasēm 1.semestri ar visaugstāko vidējo vērtējumu sākumskolā beidza 2.b klase (audz. Evita Leiboma), pamatskolā – 4.klase (audz. Ligita Zemberga – Zeltiņa), vidusskolā – 10.klase (audz. Agita Bērziņa).
Jau trešo mācību gadu tiek piešķirta Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Anša Zeltiņa stipendija par dzimtās valodas izkopšanu, godāšanu un popularizēšanu, un to ieguva 10.klases skolniece Elizabete Kate Antone, 12.klases skolnieks Kristers Bitainis, latviešu valodas un literatūras skolotāja Vita Lapiņa.
Paldies par godprātīgi veiktu darbu 1.semestrī! Lai pietiek gribasspēka un izturības jaunajā darba cēlienā!

Rakstu  sagatavoja:  Direktora vietniece izglītības jomā I.Strelkova