Mainīti mājas karantīnas ievērošanas nosacījumi kontaktpersonām

2022.gada 10.februārī Ministru kabinets veicis grozījumus 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr. 720 ,,Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nosakot, ka ar 2022.gada 14.februāri izglītojamais

5.31.21. pirmsskolas izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, kurš noteikts kā kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā vai lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu pagājušas ne mazāk kā 10 dienas;

5.31.22. pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā, ja nav novērojami saslimšanas simptomi un tiek veikta izglītojamo rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši centra algoritmam.

5.1.2 darbinieks (amatpersona), kurš noteikts kā kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus klātienē, ja līdz desmitajai dienai kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas par inficēšanos (turpmāk – inficētā persona), tiek ievērots viens no šādiem Covid-19 testēšanas algoritmiem un izpildītas attiecīgas prasības:

5.1.21. iespējami ātrāk pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu veic RNS vai antigēna testu un līdz negatīva testa rezultāta saņemšanai ievēro mājas karantīnu. Trešajā vai ceturtajā dienā veic atkārtotu RNS vai antigēna testu, kā arī:

5.1.21.1. lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;

5.1.21.2. neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un izvairās izmantot sabiedrisko transportu;

5.1.22. septiņu dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu pirms darba dienas vai maiņas sākuma veic skrīninga testēšanu ar antigēna testu;